Novinky

Moravskoslezský kraj zahájil čerpání 41 miliard z Fondu pro spravedlivou transformaci

Moravskoslezský kraj zahájil čerpání 41 miliard z Fondu pro spravedlivou transformaci

15.12.2022

Fond spravedlivé transformace má za cíl umožnit regionům řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. K zahájení čerpání z tohoto fondu došlo symbolicky v Bruselu na high-level konferenci Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech, kde zástupci Moravskoslezského kraje představili jeho vizi přechodu na nízkoemisní ekonomiku v následujících letech.

„Cílem konference bylo ukázat zástupcům evropských institucí a dalším účastníkům akce, že jsme odvedli kus poctivé práce a jsme připraveni začít sbírat její plody v podobě prvních výzev z Operačního programu Spravedlivá transformace,“ komentoval zmocněnec hejtmana pro transformaci Zdeněk Karásek.

Pro čerpání financí z Operačního fondu Spravedlivá transformace doporučil Moravskoslezský kraj 13 strategických projektů, se kterými se můžete seznámit zde.

„Strategické projekty vnímám jako obrovskou příležitost pro dokončení transformace našeho regionu, rozvoj podnikání poháněného inovacemi k vysoké přidané hodnotě, nabízející zajímavou a dobře placenou práci pro kvalitně připravené lidi. A to vše s vysokou odpovědností k životnímu prostředí a celkovému růstu kvality života,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

První výzvy určené pro financování strategických projektů uhelných krajů byly vyhlášeny 14. listopadu, oficiální příjem žádostí byl spuštěn 30. listopadu. Bližší informace naleznete na webu www.opst.cz.

Vize kraje a některé ze strategických projektů byly představeny i v reportáži České televize natočené v rámci cyklu Česko a Evropa řeší klima.

Fotografie z konference
Just Transition in Coal and Energy Intensive Regions – Leaving no-one behind

Kontakty