Novinky

Kraj spouští veřejnou výzvu pro sběr strategických transformačních projektů

Kraj spouští veřejnou výzvu pro sběr strategických transformačních projektů

31.03.2021

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí vyhlašuje dne 31. 3. 2021 veřejnou výzvu k předkládání předběžných studií proveditelnosti potenciálně strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zmíněný operační program podporuje území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje v procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Podpora se zaměřuje zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

„Spuštění veřejné výzvy nám umožňuje navázat na již započatou spolupráci s územím kraje při sběru projektových záměrů, kterou jsme zahájili v průběhu minulého roku. Zpracováním studie proveditelnosti nositel deklaruje reálný zájem usilovat o zdroje z operačního programu,“ okomentoval Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Veřejná výzva není v tuto chvíli omezena je otevřena širokému spektru nositelů. A to jak veřejnému, tak i soukromému sektoru, jejichž projektové záměry splní kritéria hodnocení transformačního potenciálu, dopadu na životní prostředí a prokáží proveditelnosti projektu. Tyto projekty také musejí v první fázi prokázat strategický základ, a to splněním několika kritérií:

  • významný dopad či potenciál změny v místě realizace projektu nebo na větším území kraje
  • soulad se strategií rozvoje Moravskoslezského kraje nebo Strategií RE:START
  • vznik nových nebo udržení stávajících pracovních míst, případně zvyšování kvalifikace a vzdělanosti nebo pozitivní vliv na adaptaci na klimatickou změnu
  • jasný nositel
  • minimální finanční objem investičního projektu nad 200 mil. Kč a neinvestičního nad 50 mil. Kč
  • jedinečnost projektu

Tato výzva ani následné hodnocení nezakládají nárok na finanční podporu předkládaných záměrů. Projekty, které projdou tímto hodnocením a budou schváleny na úrovni kraje, budou mít následně možnost podat úplnou projektovou žádost do oficiální výzvy vyhlašované řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace. Sběr povinných příloh pro posouzení projektu je zajišťován prostřednictvím oddělení strategického plánování rskmsk@msk.cz do 30. 4. 2021.

Podrobnosti k výzvě včetně příloh jsou k dispozici pod zprávou a také v sekci Stáhněte si.

Dokumenty ke stažení

Kontakty