Novinky

Kraj navázal spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, podpoří jeho transformační projekty

Kraj navázal spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, podpoří jeho transformační projekty

20.01.2021

Pro úspěšnou transformaci regionu a odchod od uhlí plánuje Moravskoslezský kraj významné investice mimo jiné do pohornické krajiny. S financováním i posouzením projektů mu pomůže Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), se kterou podepsal memorandum o spolupráci.

Zástupci banky i kraje nejdříve společně vytipují klíčové projekty. „Naše strategie regionálního rozvoje do roku 2027 a koncepce POHO2030 přináší kromě revitalizace také projekty z oblasti sociálních služeb, dopravy či vzdělávání, do nichž bychom rádi v dohledné době investovali. Chceme to udělat ve spolupráci s ČMZRB, v první fázi využijeme její poradenskou podporu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

ČMZRB podporuje rozvoj malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů české ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu, a to prostřednictvím zvýhodněných finančních produktů. Spolupráce s ní by měla pomoci s investicemi prostřednictvím standardních finančních nástrojů i vývojem nových programů reagujících na specifické potřeby Moravskoslezského kraje.

Klíčový přitom bude Mechanismus spravedlivé transformace, který strukturálně postiženým regionům pomáhá s přechodem na nízkoemisní ekonomiku. „Naše banka se spolu s Národním rozvojovým fondem na realizaci těchto investic může podílet jak formou úvěrů či záruk na krajské spolufinancování dotačních projektů, tak na bankovní financování návratných investic v rámci evropského investičního programu Invest EU,“ přiblížil předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Kontakty