Novinky

Když se region zasekne, potřebuje RE:START

Když se region zasekne, potřebuje RE:START

10.10.2020

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj jsou v Česku nejvíce strukturálně zasažené regiony. Současný útlum těžby a těžkého průmyslu, které byly v minulosti jejich nejsilnějšími stránkami, staví dnes tyto kraje před řadu ekonomických, ekologických i společenských výzev. Regiony se musí vzdát své uhelné minulosti, přejít na nízkoemisní ekonomiku a hledat nové směry, ve kterých budou silné a unikátní. S touto transformací jim už od roku 2015 pomáhá program RE:START.

O co jde?

„Region je jako operační systém. Když se zasekne, potřebuje RE:START.“

Tak zní motto programu, jehož cílem je dostat takzvané regiony v transformaci z krize, dát jim nový impuls a pomoct jim postavit se na vlastní nohy. Program koordinuje národní tým, který krajům pomáhá získávat finanční prostředky, sbírá od nich požadavky, pojmenovává jejich problémy, zkoumá efekt navrhovaných opatření a jedná s vládou. Jeho hlavním úkolem je dohlížet na to, aby projekt transformace fungoval jako celek a aby se regiony rovnoměrně rozvíjely.

K čemu to je?

Ačkoli RE:START sám nedisponuje finančními prostředky, pomáhá krajům peníze na projekty získávat, a to jak z národních, tak i z evropských zdrojů. Mimo jiné se díky RE:STARTu mohou vyhlašovat speciální výzvy určené pouze pro regiony v transformaci. Získané prostředky pak využívají města, obce, univerzity a v omezené míře také soukromé firmy například na regeneraci zanedbaných území, opravy silnic druhých a třetích tříd nebo pořízení moderních přístrojů a technologií.

RE:START je jako puzzle

Ekonomika se nerozjede bez lidí. A lidé v krajích nezůstanou bez dostatečné úrovně kvality života. Proto RE:START dohlíží na to, aby se regiony rozvíjely rovnoměrně ve všech oblastech. Funguje to jako puzzle – jednotlivá dílčí opatření a projekty do sebe zapadají a dohromady tvoří namísto chaotické čmáranice smysluplný obrázek.

S čím už RE:START pomohl?

Projektů je celá řada. V poslední době se za přispění RE:STARTu podařilo získat například 800 milionů korun na nákup silničních nízkoemisních a bezemisních vozidel, 200 milionů korun na modernizaci nemocnice v Ostravě-Vítkovicích nebo 50 milionů korun na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. RE:START se podílí i na projektu pohornické krajiny POHO2030 a pomůže také se ziskem financí z nových fondů Evropské unie pro bývalé uhelné regiony, o kterých jsme psali tady.

Zaujal vás program RE:START? Více informací o něm včetně strategického rámce a akčních plánů najdete tady.

Kontakty