Novinky

Jak financovat veřejnou infrastrukturu s pomocí Národní rozvojové banky?

Jak financovat veřejnou infrastrukturu s pomocí Národní rozvojové banky?

10.06.2022

Jak financovat veřejnou infrastrukturu? Jaké jsou možnosti financování prostřednictvím Národní rozvojové banky? Jaké jsou možnosti poradenství?

Na tyto otázky odpovídali odborníci v průběhu semináře na téma Investice do veřejné infrastruktury, který se konal ve středu 8. června v hotelu Imperial v Ostravě a zúčastnilo se jej téměř 40 účastníků.

Akce byla rozdělena do 6 bloků. Ke každému z nich přikládáme krátký popis a prezentaci.

1. Financování veřejné infrastruktury | prezentace ke stažení

Daniel Ryšávka, senior manažer rozvoje obchodu NRB, vysvětlil, jak financovat veřejnou infrastrukturu návratnou formou podpory včetně spolufinancování dotací a zapojení soukromého sektoru.

2. Možnosti poradenství pro veřejný sektor | prezentace ke stažení

Co může NRB v oblasti poradenství u infrastrukturních projektů nabídnout, vysvětlil Jan Ornst, senior manažer rozvoje obchodu NRB.

3. Služby CzechInvestu v oblasti podpory investičních projektů municipalit | prezentace ke stažení

Agentura CzechInvest svými aktivitami podporuje rozvoj regionálního investičního a podnikatelského prostředí. V oblasti přípravy a realizace investičních projektů poskytuje municipalitám zejména konzultace k možnostem financování (dotační i nedotační nástroje vč. PPP projektů), poradenství při přípravě strategických dokumentů, při budování průmyslových zón a další podnikatelské infrastruktury – to jsou témata přednášky Hany Šindelkové, projektové manažerky podnikatelské lokalizace.

4. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru – Domovy pro seniory | prezentace ke stažení

Jak může vypadat spolupráce soukromého a veřejného sektoru nastínil Tomáš Eckschlager, projektový ředitel společnosti Senlife, která buduje domovy pro seniory z historických budov. Dozvíte se, jak se dá změnit nádherná historická budova v samém srdci města Mělník na zařízení pro seniory a jaké jsou další zajímavé projekty této společnosti. Součástí případové studie bude i ukázání specifik a výhod spolupráce veřejného a soukromého sektoru, včetně výhod pro jednotlivé obce. Nebudou chybět ani zajímavé postřehy z praxe.

5. Jak zvýšit odolnost našich měst vůči dopadům změny klimatu | prezentace ke stažení

Změnu klimatu začínáme pociťovat už i v Česku. Její dopady působí škody na majetku a činí naše města a obyvatele snadněji zranitelnými. Přitom každá vaše investice může být příležitostí, jak zvýšit odolnost města a jak jej udělat příjemnější pro život za každého počasí. Rady a příklady z praxe ukázal Martin Ander, vedoucí programu Adapterra, Nadace Partnerství.

6. Možnosti využití finančních nástrojů v národních dotačních titulech MMR | prezentace ke stažení

Příspěvek Ondřeje Pergla z Ministerstva pro místní rozvoj se zaměřil na téma budoucí podoby národních dotačních titulů MMR, které s očekávaným poklesem alokace dotačních zdrojů Evropské unie budou stále významnější. Ročně se jedná o jednotky miliard korun. Jak je využít co nejefektivněji? Na jaká témata? Jak lze do podpůrných programů MMR zapojit využití finančních nástrojů? Jsou na využívání finančních nástrojů kraje a obce připraveny?

Kontakty