Novinky

IROP vyhlašuje nové výzvy, třeba na knihovny nebo kybernetickou bezpečnost

IROP vyhlašuje nové výzvy, třeba na knihovny nebo kybernetickou bezpečnost

23.08.2022

V červenci a srpnu se v rámci Integrovaného regionálního operačního programu začaly otevírat nové výzvy, které se zaměřují na podporu rozvoje knihoven, kybernetické bezpečnosti, mateřských škol, eGovernmentu a IZS. Veškeré informace naleznete na tomto odkazu, o nových výzvách budeme také pravidelně informovat na našem Facebookovém profilu hrajeMSKrajem. K dnešnímu datu jsou otevřeny 2 výzvy – Knihovny a Kybernetická bezpečnost.

Knihovny

  • Datum otevření výzvy: 28. 7. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 2. 2. 2023
  • Oprávnění žadatelé: Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem
  • Bližší informace k výzvě

Kybernetická bezpečnost

  • Datum otevření výzvy: 16. 8. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 20. 9. 2023
  • Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, státní podniky, NNO, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
  • Bližší informace k výzvě

Kontakty