Novinky

Moderní vzdělávací nástroje i expertní týmy napříč obory přinese nové Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Moderní vzdělávací nástroje i expertní týmy napříč obory přinese nové Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

19.05.2023

Týmy složené z pedagogů i odborníků z průmyslu spolupracující na aktuálních vzdělávacích materiálech. Inovativní digitální nástroje nabízející žákům různé úrovně obtížnosti a učení prostřednictvím výzev. Síť školních podnikatelských center pro rozvoj podnikavosti. Pilotní Collaborative learning spaces na 9 krajských školách. Podpora výuky cizích jazyků prostřednictvím metody CLIL. Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů.

Tím vším se zabývá projekt TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání, jehož cílem je zvyšovat kvalitu středního školství v kraji tak, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů. Projekt blíže představil Roman Hurtík, projektový manažer z odboru evropských projektů.

Jak projekt přispěje k rozvoji vzdělávání v kraji?

Odborné střední školy se často potýkají s problémem, jak dostatečně rychle začleňovat inovace do výuky. V mnoha oblastech neexistuje vzdělávací obsah, pro učitele je časově náročné se novinky v oboru nejprve sami naučit a následně vytvořit z dostupných zdrojů vhodné kurikulum. Díky našemu projektu vzniknou vývojové týmy složené z odborníků z průmyslu, vysokoškolských i středoškolských učitelů, metodiků nebo programátorů. Ti budou společně tvořit aktuální vzdělávací materiály, na něž naváže vzdělávání učitelů odborných předmětů.

Projekt také podpoří pedagogy v osvojování digitálních kompetencí, rozvoj podnikavosti žáků nebo výuku odborných předmětů v cizím jazyce prostřednictvím metody CLIL, jejímž cílem je mimo jiné usnadnit žákům další odborné studium v cizím jazyce a poskytnout absolventům výhodu na trhu práce.

Součástí projektu jsou dále aktivity Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín, p.o., které podporují základní a střední školy na cestě k tzv. učící se organizaci. Taková škola by měla být schopna pružně reagovat na rychle se měnící podmínky a inovace. Učení probíhá kontinuálně na všech úrovních, což zajišťuje její neustálou transformaci, zvyšující se kvalitu a konkurenceschopnost. V centru zájmu je žák a hodnotou kvalita výuky a učení.

Názorný příklad Collaborative learning space dle TKNIKA

Jaké zázemí v rámci projektu vznikne?

Na 9 středních školách v kraji budou pilotně vybudovány tzv. Collaborative learning spaces (CLS). Jedná se o netradiční otevřené výukové prostředí, kde se opticky a často i fyzicky propojují výukové a ostatní prostory školy, jsou vysoce multifunkční a dají se jednoduše přizpůsobit různým typům výukových aktivit různě velkých skupin žáků v hodinách i mimo ně. Zároveň vznikne síť školních podnikatelských center na území celého kraje, která poskytnou služby k podpoře podnikavosti učitelům i jejich žákům.

V Ostravě pak bude otevřeno sídlo MTA, které nabídne zázemí vývojovým týmům, poslouží jako školící středisko pro učitele středních škol v kraji i jako demonstrační „EduBox“, například pro témata implementace moderních technologií do udržitelných budov budoucnosti.

Vizualizace sídla MTA v Ostravě

Co přesně jsou to EduBoxy?

EduBox je inovativní digitální nástroj, jehož prostřednictvím se moderní výukové materiály a know-how odborných týmů dostane do rukou učitelů a žáků. Představme si jej jako virtuální vzdělávací krabičku, která obsahuje mnoho druhů vzdělávacího materiálu. Mohou využívat i aplikace pro rozšířenou nebo virtuální realitu či poskytnout 3D tisková data pro tisk výukových pomůcek.

Jeden EduBox svým rozsahem pokryje až 4 vyučovací hodiny a vznikne jich více než 700. Zabývat se budou například tématem eHealth, smart agri, vodíkových technologií, automotive, strojírenství nebo informačních technologií.

EduBoxy kladou důraz na Chalange Based Learning (učení pomocí výzev) a nabízí víceúrovňovou náročnost, která umožní učiteli snadno diferencovat výuku dle potřeb a schopností jednotlivých žáků. Uspořádání EduBoxů bude nelineární s možností volby pořadí jednotlivých témat.

Názorná ukázka EduBoxů

Nositel projektu: Moravskoslezská technologická akademie (MTA)
Celkové náklady: 924 206 686,08 Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2024-2026

Kontakty