Chci získat dotaci

Elektronizace a zvyšování kvality zdravotnické péče

Soubor aktivit zkvalitní zdravotnickou péči v kraji, systémy budou pro pacienty pohodlnější a přehlednější:

  • Elektronické objednávkové systémy zkrátí čekací doby.
  • Telemedicína umožní lékařům sledovat fyziologické funkce pacientů i na dálku.
  • S lepším systémem pro sdílení dat a komunikaci mezi jednotlivými zařízeními může vzniknout tzv. bezpapírová nemocnic. Zaznamenání průběhu léčby bude snadnější.
  • Orientační a navigační systémy ve zdravotnických zařízeních budou pacienta snáze navigovat na potřebné místo.

Kontakty