Novinky

Důl Gabriela se stane živým centrem pohornické krajiny, s úctou k historii i vizí budoucnosti regionu

Důl Gabriela se stane živým centrem pohornické krajiny, s úctou k historii i vizí budoucnosti regionu

05.08.2022

Z areálu bývalého dolu Gabriela se stane nové centrum pohornické krajiny, které nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu, ale i přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba a provoz v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou, a má ambici stát se vzorem i pro další evropská města.

POHO Park je jedním ze 13 transformačních projektů Moravskoslezského kraje, přehled všech naleznete zde. Transformační plán kraje si můžete prolistovat zde.

Na co se mohou návštěvníci rekonstruovaného dolu Gabriela těšit?

Památkově chráněný důl Gabriela se má stát živým centrem pohornické krajiny a poskytovat kvalitní zázemí pro návštěvníky i investory. Nabídne prostory pro pořádání nejrůznějších akcí, komerční prostory i další služby, mimo jiné restauraci. Vznikne zde také expozice prezentující nejen starou hornickou Karvinou, ale také vizi budoucnosti regionu. Představujeme si něco jako transformační laboratoř, kde budou vznikat nové nápady a myšlenky, jak zdejší pohornickou krajinu dále rozvíjet.

Jak projekt ovlivní okolní krajinu?

Hlavní myšlenkou je ukázat lidem atraktivní formou, že to, co jsme krajině a vůbec tomuto regionu dlouhá léta v podobě miliard tun uhlí brali, chceme nyní vracet, a to s respektem k místu, ale s energií, která dá území nový směr. Výsledný areál proto bude splňovat nejpřísnější environmentální zásady, ať už v oblasti biodiverzity, cirkulární výstavby, hospodaření s vodou, modrozelené infrastruktury, energií a podobně. Zároveň chceme propojením s Karvinou, Havířovem, Orlovou a Ostravou zajistit dlouhodobou udržitelnost dopravy v území.

Revitalizace dolu Gabriela, zdroj poho2030.cz

Poloha dolu Gabriela je naprosto unikátní, je ponořena v zeleni, a přitom dobře dostupná. Je to skvělé místo pro aktivní odpočinek i relaxaci třeba formou glampingu (relaxačních obytných objektů vnořených mezi stromy a propojených stezkou) nebo lesní pláže (písčitá pláž s koupacím biotopem dotovaným dešťovou vodou). S nedalekým kostelem sv. Petra z Alkantary (známý také jako Šikmý kostel) Gabrielu propojí krajinný park. Stezka mezi oběma objekty představí minulost území, měly by zde být i naznačeny původní ulice prostřednictvím výsadby stromů nebo umístěním artefaktů v krajině.

Jaký přínos má projekt pro Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele?

Nový komplex má ambici zařadit se mezi významné technické památky v regionu po vzoru Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Jak potvrzují obdobné projekty v Evropě, využití areálů bývalých dolů ke vzdělávacím, zábavním nebo kulturním účelům napomáhá zvýšení zájmu lidí o území, narůstá zde cestovní ruch, který vytváří nové příležitosti pro místní podnikatele, zvyšuje počet pracovních míst i celkovou atraktivitu kraje. Výstavba a provoz areálu bude v energeticky aktivním standardu a se zápornou uhlíkovou stopou, díky tomu se chce stát příkladem dobré praxe i pro další evropská města, přilákat investory a zvýšit zájem a informovanost o témata udržitelnosti a podnikání.

Nositel projektu: Sdružení pro POHO park
Celkové náklady: 503 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2023-2025
Zahájení provozu: 2026

Více informací na stránkách POHO2030.

Kontakty