Chci získat dotaci

Digitalizace

IROP

Specifický cíl 1.1:  Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

Cílem je vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě, zejména:

 • elektronizace vybraných služeb veřejné správy
 • rozšíření propojení datového fondu
 • integrace elektronických služeb veřejné správy
 • zintenzivnění využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
 • publikace dat veřejné správy jako OpenData
 • rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb a rozvoj Komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných služeb veřejné správy
 • vytvoření eGoverment cloud
 • kybernetická bezpečnost
 • transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
 • automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
 • centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, státní podniky

Kontakty