Novinky

Čistější vzduch díky inovativní výsadbě stromů

Čistější vzduch díky inovativní výsadbě stromů

21.11.2020

Projekt Clairo (CLear AIR and Climate Adaptation) reaguje na jednu z předních výzev Moravskoslezského kraje – kvalitu ovzduší. Jeho základem je výsadba stromů ve městech, klíčová je přitom však spolupráce s univerzitami a vědecký přístup. Právě díky inovativnímu pojetí získal pilotní výzkumný projekt prestižní grant z evropského programu Urban Innovative Actions (UIA) a Ostrava se tak jako první město v České republice dostala na mapu inovativních evropských měst.

Na projektu aktivně pracují tři univerzity – VŠB-TUO zabývající se měřením koncentrace škodlivých látek v ovzduší, Slezská univerzita v Opavě, která navrhla strukturu zeleně a vytvořila databázi rostlin, a Palackého univerzita v Olomouci. Ta vytváří speciální zálivku pro zvýšení odolnosti vysazených rostlin.

Projekt Clairo byl zahájen měřením, díky kterému se podařilo získat důležité údaje o škodlivých látkách v ovzduší. Měřící senzory se solárním panelem v místě výsadby odesílají data na centrální stanici každých pět minut. Se zpracováním dat pomáhá superpočítačové centrum IT4Innovations a promítá je do veřejně přístupné databáze.

Sběr a analýza dat probíhající napříč všemi ročními obdobími a za odlišných klimatických podmínek je zásadní pro druhou část projektu – vytvoření struktury a kompozice zeleně. Přesné měření pomůže vybrat takové odrůdy rostlin, které budou v daných oblastech odolnější a schopny dlouhodobě zachytávat více prachových částic. Vědci jsou současně přesvědčeni, že pokud zeleň ošetří speciální zálivkou, znásobí se jejich odolnost. Při běžné výsadbě totiž umírá až 15 % rostlin.

Důležitá je také přenositelnost projektu. V případě, že se pozitivní dopad vysázené zeleně na kvalitu ovzduší měřením potvrdí, bude postup aplikován i na další oblasti v rámci Moravskoslezského kraje. Už nyní se kromě Ostravy podařilo do projektu zapojit také Opavu, Třinec, Frýdek-Místek, Karvinou, Havířov a Rychvald.

Hlavním partnerem projektu je město Ostrava, které jej koordinuje, zajišťuje samotnou výsadbu stromů a následnou péči o ně. Moravskoslezský kraj projekt nejen spolufinancuje, zároveň pomáhá i se zapojováním dalších měst. Dalšími partnery jsou organizace Sobic a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko, které zapojují do projektu obyvatele měst prostřednictvím informačních akcí a seminářů a provádí průzkum veřejného mínění, v němž zjišťují motivace obyvatel ke zlepšování kvality ovzduší a ekologickému životnímu stylu.

Projekt CLAIRO je součástí prioritní oblasti #zelenější_a_čistější kraj. Chci se podívat na další projekty.

Kontakty