Chci získat dotaci

Čistá mobilita

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 3.4 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Cílem je dosáhnout snížení závislosti dopravy na fosilních palivech, a tak výrazně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů i znečišťujících látek z dopravy prostřednictvím rozvoje infrastruktury dobíjecích a plnících stanic a vedle toho pak podporou nákupu vozidel na alternativní paliva.

  • Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG, LNG a plug-in hybridy) v podnicích, přičemž se jedná o tyto podporované kategorie silničních vozidel – L (dvou – čtyřkolová vozidla), M1 (osobní), M2 a M3 (minibus/bus), N1 a N2 a N3 (nákladní), SS (speciální stroje)
  • Budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích
  • Zkapalňovací stanice LNG

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, fyzické osoby podnikající

Modernizační fond

Program č. 5 – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)

Podpora projektů podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu.

  • Výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem
  • Pořizování osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG)
  • Pořizování drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE)

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, fyzické osoby podnikající

Kontakty