Novinky

CEPIS nabídne unikátní studijní obory a podpoří podnikání na Karvinsku

CEPIS nabídne unikátní studijní obory a podpoří podnikání na Karvinsku

07.02.2023

Inovativní podnikání, Digitální Business, Economics and Management. Studentům těchto tří již akreditovaných studijních programů Slezské univerzity v Opavě nabídne kvalitní zázemí nové Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií – CEPIS.

Unikátní prostor pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání vyroste v těsné blízkosti stávající budovy Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity na Univerzitním náměstí v Karviné. Svou činností bude CEPIS napojen na úspěšnou platformu Business Gate.

Mezi hlavní přínosy CEPIS pro region a své okolí patří podpora podnikavosti a inovací, zvýšení počtu studentů, propojení studia a praxe, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, vytvoření pracovních míst i kultivace veřejného prostoru.

Vizualizace interiéru nového Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií

3 otázky pro autory projektu

Očekáváte zvýšený zájem o studium na OPF v Karviné, jak budete nové studenty lákat ke studii zrovna u Vás?

Snažíme se výuku přizpůsobit potřebám mladé generace a podpořit jejich motivaci ke studiu ekonomicky zaměřených programů. Tímto přístupem a nabídkou unikátních studijních programů se lišíme od tradičních ekonomických vysokých škol a fakult.

V posledních letech pozorujeme narůstající zájem o studium na OPF. Naši uchazeči oceňují především moderní profesně zaměřené studijní programy a intenzivní spolupráci fakulty s odbornými partnery z řad firem, neziskových organizací nebo veřejné správy.

Při plánování nových oborů jste se Inspirovali v zahraničí, můžete popsat tuto dobrou praxi?

Program „Inovativní podnikání“ vychází z finského vzdělávacího konceptu Tiimiakatemia (anglicky Team Academy), který je vyvíjen již od roku 1993 a funguje na celé řadě vzdělávacích institucí po celém světě (např. Finsko, Španělsko, Německo, Velká Británie, USA, Holandsko, Maďarsko). V Česku je tento studijní program vyučován pouze na dvou místech – u nás v Karviné a v Praze.

Výuka probíhá metodou learning by doing. Studenti si během studia založí reálnou firmu, učí se tím, že skutečně podnikají. Při „vzdělávací“ podnikatelské činnosti spolupracující s odborníky z praxe a zástupci firem.

Jaký přínos má projekt CEPIS pro Karvinsko, jeho obyvatele a Moravskoslezský kraj jako celek?

Počet podnikatelů v Moravskoslezském kraji je výrazně pod českým průměrem, na Karvinsku je vůbec nejnižší. V celém regionu schází 1 600 firem. CEPIS na tento problém přímo reaguje. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že téměř 50 % absolventů studijních programů vyučovaných podle standardů Team Academy se po ukončení studia věnuje samostatnému podnikání.

V neposlední řadě máme ambicí díky moderní formě výuky a infrastruktuře přilákat do Karviné a regionu nové talentované studenty i z jiných krajů a že zahraničí. Projekt navíc vytvoří nová pracovní místa.

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě
Celkové náklady: 620 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2024-2027

Kontakty