Novinky

Bezplatné poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility nabídne Centrum veřejných energetiků

Bezplatné poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility nabídne Centrum veřejných energetiků

28.09.2022

Bezplatné odborné poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje čisté mobility pro města a obce v Moravskoslezském kraji bude nově nabízet Centrum veřejných energetiků (CVE), které je jedním z 13 plánovaných transformačních projektů regionu.

Odborné poradenství se zaměří zejména na tato témata:

  • úspory energie,
  • využití obnovitelných zdrojů energie,
  • možné formování strategie v energetice,
  • energetický management,
  • poradenství v oblasti nákupu energií,
  • procesy a řízení v energetice,
  • inovace v energetice a mobilitě,
  • energetické komunity ad.

Kde bude CVE nabízet své služby?

Centrum bude začleněno do organizační struktury Moravskoslezského energetického centra, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Další pracoviště mají být rozmístěna po celém regionu, aby byla městům a obcím napříč krajem co nejblíže. V případě schválení projektu je jeho zahájení plánováno na rok 2023.

Jak se liší služby CVE oproti komerčním, poradenským službám?

Činnost Centra bude oproti nabízeným službám tematicky komplexnější. Zabýváme se pestrou škálou témat v oblasti energetiky, udržitelné mobility a klimatu. Hlavní výhodou CVE je proaktivní, koncepční přístup. Budeme iniciovat investice v území a zároveň spolupracovat a komunikovat s důležitými aktéry v regionu.

Základem motivace pracovníků Centra nebude vykazování hodin konzultací nebo jednoduchých žádostí, ale efektivní kombinace komunikace a osvěty, koncepční práce, poradenství, pomoci při navrhování a přípravě projektů a propojování vhodných subjektů tak, aby v MSK vznikaly maximálně efektivní investice.

Je také nutné zdůraznit, že energetické poradenství Centra veřejných energetiků bude zdarma. Jeho cílem není vlastní zisk, ale nasměrování obcí ke zvyšování energetické účinnosti, bezemisní mobilitě a klimatické neutralitě v souladu s transformací Moravskoslezského kraje.

Jaký přínos má projekt pro obyvatele Moravskoslezského kraje?

S ohledem na současnou situaci na energetickém trhu lze předpokládat, že poptávka po činnosti veřejných energetiků bude velmi vysoká. Systematická pomoc odborníků v území, budování znalostní základny a širokého partnerství napříč krajem pomůže nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice a čisté mobilitě.

Nositel projektu: Moravskoslezské energetické centrum
Celkové náklady: 200 mil. Kč

Přípravná fáze: 2022
Realizační fáze: 2023-2028

Kontakty