Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO)

Nositel projektu: Ostravská univerzita
Celkové náklady: 1,8 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2022-2028

Life&Environment Research Center Ostrava je nově budovaný vědeckovýzkumný hub, který umožní transformaci kraje z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavená facilita a 8 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi (OSU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (spin-off firmy), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

Zdroj: MS Stavby

3 otázky pro autory projektu

Kdo za projektem stojí?

Hlavním autorem projektu je Ostravská univerzita, která spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava, VŠB-TUO, zahraničními výzkumnými organizacemi i komerční sférou.

Co přinese projekt obyvatelům a kraji?

Zvýšení kvality zdravotní péče i vzdělávání, nová pracovní místa, zvýšení atraktivity a inovačního potenciálu kraje. Součástí projektu bude mimo jiné nové špičkové vědecké centrum pro výzkum terapie nádorových onemocnění se zaměřením na vývoj nových technologií jak v léčbě onkologických pacientů, tak při jejich následné rekonvalescenci (rehabilitace se zapojením virtuální reality a umělé inteligence), což bude následně využitelné v běžné klinické praxi.

V neposlední řadě dojde ke zkrášlení veřejného prostoru. LERCO totiž vzniká na brownfieldu bývalé nemocnice, v plochách areálu Lékařské fakulty na ulici Syllabova v Ostravě-Vítkovicích. Kolem budovy budou vysázeny stromy, keře, přibydou lavičky a chodníky pro pěší. Objekt je součástí postupně obnovovaného areálu komunitního setkávání s parkem, tenisovými kurty nebo skateparkem.

Jak budova reaguje na klimatické cíle?

Budova bude mít téměř nulovou spotřebu energie. Primárním zdrojem vytápění i chlazení bude geotermální energie z hlubinných vrtů získána pomocí tepelných čerpadel. Na fasádách budou stínící prvky osazené fotovoltaickými panely a počítá se také se zelenými střechami.

Education district

Nositel projektu: Dolní oblast Vítkovice, z.s.
Celkové náklady: 496 mil. Kč
Přípravná fáze: 2021-2022

Realizační fáze: 2023-2024

Education District naplňuje vizi kraje jako chytrého a zeleného regionu, který je atraktivní pro všechny cílové skupiny. Projekt je předpokladem pro úspěšnou transformaci kraje, protože díky novému systému celoživotního a neformálního vzdělávání a demonstraci nových řešení umožňuje cílovým skupinám seznámení se s procesy transformace kraje, novými technologiemi a globálními megatrendy. Rozvíjí společně s partnery vzdělávací programy pro všechny oblasti transformace kraje a Green Dealu. Education District umožní vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. Education District využije lokalit brownfieldů v DOV a na Landek Parku a naváže na kulturní, industriální a přírodní dědictví kraje.

Černá kostka: Od coal mining k data mining

Černá kostka se stane nejen novým sídlem Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, ale také centrem pro digitální transformaci regionu, vědu a inovace, a přispěje tak k naplňování krajské vize „od coal mining k data mining“. Prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů bude seznamovat odbornou i laickou veřejnost s novými trendy v oblasti smart technologií, knihovnictví, kreativní kultury i environmentálního vzdělávání.

Nabídkou vzdělávacích programů chce projekt Černá kostka předcházet zvyšování nezaměstnanosti v regionu. Zaměřuje se na rekvalifikaci pro pracovní pozice související s digitalizací a zprostředkováváním informací. Nabídne nová pracovní místa v oblasti informačních technologií a vzdělávání i stáže pro studenty.

Energeticky úsporná budova Černé kostky bude disponovat inteligentním ovládáním a bude dostupná hromadnou dopravou. Její součástí bude středisko klimatické osvěty, které kromě EVVO poskytne také energetické poradenství.

Inspiraci a zkušenosti sbírali autoři projektu u podobných vědeckých knihoven, zaujaly je například renovované prostory knihovny Aarhuské univerzity v Dánsku nebo knihovna Univerzity Malmö ve Švédsku. Nejvíce je oslovily dvě knihovny – knihovna technické univerzity DTU v dánském Lyngby a její koncept smart library a knihovna Oodi v Helsinkách. Z českých knihoven pro ně byla vzorem Národní technická knihovna v Praze.

3 otázky pro autory projektu

Jak bude nová knihovna naplňovat roli komunitního centra pro studenty, vědce a inovátory?

Černá kostka má ambicí být polyfunkčním komunitním centrem, a to nejen pro studenty, vědce a inovátory, ale i pro širokou veřejnost. Chceme propojit možnosti nejnovějších technologií, neformální i celoživotní vzdělávání a kulturní dědictví do zcela nových formátů, jako jsou například živé nebo společenské laboratoře (living labs, social labs). Zároveň chceme na této široké komunitní a znalostní základně vytvářet podmínky pro vznik inovací. Prioritní jsou pro nás přitom inovace v kreativním průmyslu a kreativní kultuře.

Co si můžeme představit pod pojmem centrum digitalizace?

Nové špičkové digitalizační pracoviště umožní systematickou a profesionální digitalizaci rozsáhlých fondů a sbírek z paměťových institucí regionu, zároveň zajistí jejich dlouhodobé uchovávání a ochranu digitálních dat. Proběhne celková digitální transformace kultury Moravskoslezského kraje. Digitalizovaný obsah bude prezentován v různých formách – digitální knihovny, virtuální sbírky, rozšířená virtuální realita, virtuální prohlídky a podobně. Všechny tyto výstupy se pak objeví na novém regionálním kulturním portálu. Pozornost zde bude výrazně věnována i průmyslové historii a průmyslovému dědictví s cílem podchytit specifika uhelného kraje.

Co nabídne Černá kostka oproti současné knihovně?

Ve zkratce, provoz 24 hodin denně 7 dní v týdnu 365 dnů v roce, 2 podzemní a 9 nadzemních podlaží, 164 parkovacích míst, 1,2 mil. ks svazků, chytré technologie, inteligentní řídicí systém budovy, automatizované ovládání intenzity světla a teploty, knihovní systém nové generace, robotický systém pro manipulaci s fondem, třídička fondu, 5G síť, samoobslužný provoz, QR kódy, nahrávací studio, 3D tiskárny, 3D pera, 3D skener, virtuální realita, výukoví roboti, výukové sady IoT, laserová řezačka, plotr, termolis, kolaborativní robotické rameno, programovací šicí a vyšívací stroje…

K dispozici budou týmové i individuální studovny, multimediální učebny, experimentální kino, konferenční sály, výstavní prostory, literární kavárna s noční studovnou a v celé budově řadu studijních a relaxačních zón.

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Celkové náklady: 2 mld. Kč
Doba realizace: 2021-2026
Zahájení provozu: 2027

Energetické poradenství pro obce a podniky zajistí Centrum veřejných energetiků

Poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města, obce i malé a střední podniky bude nově zajišťovat Centrum veřejných energetiků.

Nabídne konzultace v oblasti úspor energií, energetického managementu, využívání finančních nástrojů a transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu klimatu.

Síť energetických odborníků bude rozmístěna napříč krajem v Ostravě, Karviné, Frýdku-Místku, Třinci, Novém Jičíně, Opavě, Bruntále a Vítkově a dalších městech.

Centrum veřejných energetiků je jedním ze 13 strategických projektů, které podpoří Moravskoslezský kraj v přechodu k nízkoemisní ekonomice. O strategických projektech jsme psali v článku Moravskoslezský kraj vybral 13 strategických projektů, které podpoří jeho transformaci.

Projekt zaštítí Moravskoslezské energetické centrum, které zajišťuje odborné poradenství v oblasti energetiky a energetického managementu, usiluje o rozvoj čisté mobility a související infrastruktury a podporuje firmy v oblasti transformace průmyslu a energetiky pro dosažení klimatické neutrality.

Nové krajské Muzeum nákladních automobilů TATRA přestavuje 80 vozů i Slovenskou strelu

Už měsíc má otevřeno nové krajské Muzeum nákladních automobilů TATRA. Svým návštěvníkům nabízí nejen osm desítek užitkových vozidel TATRA a další technické skvosty, ale i rozšířenou realitu a videomapping.

Expozice je rozdělena na 14 tematických celků. Od prvních užitkových, přes hasičské, vojenské, závodní, expediční až po současné stroje. K vidění zde jsou i historické motocykly Rybičkovy sbírky. Jedním z největších lákadel je rychlovlak Slovenská strela, který je národní kulturní památkou. Umístěn je v bezprostřední blízkosti muzea.

„Co se do budovy muzea nevešlo, mohou návštěvníci poznat v rozšířené realitě. Takto se seznámí s vnitřním interiérem vozu nebo s tím, jak funguje motor. Velký úspěch bude mít určitě řízení modelů aut, samozřejmě opět v rozšířené realitě. Malí i velcí návštěvníci si budou moci uličkami muzea projet třeba Tatrou 815 známou svou cestou kolem světa,“ prozradil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že nové muzeum se bude pyšnit jako jediné muzeum v republice celoplošným pokrytím rozšířenou realitou v tak velkém rozsahu. 

Nové Muzeum nákladních automobilů vyšlo na 171,1 milionu korun. Největší část nákladů, 105 milionů korun, pokryly peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šest milionů přispěl stát, zbytek pokryl krajský rozpočet. Samotná stavba přišla na 141 a půl milionu korun, vybudování expozice stálo celkem 18,3 milionu, zbytek prostředků byl využit na interiéry a ostatní náklady.

Digitální inovační hub pomáhá místním firmám s digitalizací

Digitální inovační hub v Ostravě podporuje firmy zejména z Moravskoslezského kraje, aby naplno využily příležitostí, které jim nabízí digitalizace. Vyhodnocuje jejich digitální potřeby a nabízí testování možných řešení. Pomáhá jim v rozhodování, zda a do jaké míry digitalizaci v rámci svého podnikání využijí.

Firmy mohou využívat také vybrané typy služeb a přístupu k superpočítačovým kapacitám IT4Innovations.Za projektem stojí superpočítačové centrum IT4Innovations, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava a Moravskoslezské inovační centrum.

Více informací na www.dihostrava.cz

Vše o Černé kostce: záznam z debaty v PLATO Ostrava

Černá kostka je jedním ze strategických projektů, které mají podpořit spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji. Stane se centrem digitalizace, vědy a inovací. Svým zaměřením naplňuje vizi přechodu kraje „od coal mining k data mining“.

Nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nabídne služby moderní vzdělávací instituce, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví a smart technologií. Bude centrem digitální transformace kultury regionu a garantem uchovávání průmyslového dědictví kraje v digitální podobě. Nové trendy a technologie budou odborné i laické veřejnosti představovány prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů. Do aktivit bude výrazně zapojeno také environmentální vzdělávání, a to díky vzniku střediska klimatické osvěty a laboratoře obnovitelných zdrojů energie. Díky Černé kostce budou vytvořena nová pracovní místa a vzniknou akreditované kurzy pro nové typy kvalifikací související s digitalizací kultury.

Knihovna se zařadí mezi TOP knihovnická zařízení Evropy. Nabídne nejen digitalizaci knihovnického fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, ale také další zajímavé novinky. V podzemí bude kromě parkoviště také makerspace dílna, tedy digitální pracoviště. V přízemí recepce s kavárnou a noční studovnou. V nadzemních patrech se pak střídají kompaktní regály s knihami a dalšími digitálními pracovišti, například 3D tiskárnami, knižními skenery, chybět nebudou ani výukoví roboti s možností rychlých vzdálených přístupů k elektronickým informačním databázím.

Záznam z debaty v PLATO Ostrava

Moravskoslezský kraj na #EURegionsWeek – prezentace a záznam z workshopu

V úterý 12. 10. se Moravskoslezský kraj zúčastnil Evropského týdne regionů. #EURegionsWeek je největší každoroční akce věnovaná regionální politice, která se koná v Bruselu. Stala se jedinečnou platformou pro komunikaci a vytváření sítí, která spojuje regiony a města z celé Evropy.

Moravskoslezský kraj prochází transformací. Chce překonat svou image uhelného kraje, přejít k nízkoemisní ekonomice a proměnit pohornické území v atraktivní místo s novou energií. Proto vytvořil Transformační plán definující aktivity, které mají pomoci proměnit region, a právě těch se workshop na #EURegionsWeek týkal.

Prezentace z workshopu ke stažení

EN-Moravian-Silesian Region: New Energy to Change the Region From Coal Mining to Data…-12WS21540 from EURegionsWeek on Vimeo.

Konferenci k evropským příležitostem pro transformaci si nenechalo ujít 150 účastníků, podívejte se na záznam

Ve čtvrtek 30. září proběhla v Karviné v budově Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity konference k evropským příležitostem, které se zúčastnilo na 150 lidí. Konferenci zahájili hejtman kraje Ivo Vondrák, rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja a primátor Karviné Jan Wolf. Video pozdrav zaslala také evropská komisařka Elisa Ferreira. Řečníci konference zodpovídali tři klíčové otázky:

 • Jak se Moravskoslezský kraj připravuje na transformaci a nové příležitosti?
 • Jaké strategické projekty se v kraji plánují?
 • Jaké možnosti financování přináší programové období EU 2021+?

Prezentace z konference

Záznam z konference

Design & Build: záznam z webináře o moderní metodě zadávání zakázek

Ve čtvrtek 23. září proběhl webinář k typu zadávání zakázky metodou Design & Build, což je moderní způsob přípravy, zadávání a realizace výstavby či modernizace budov.

Metoda Desing & Build poskytuje nositeli kompletní servis od zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace až po realizaci stavby a předání díla k užívání. Přenáší odpovědnost za přípravu projektové dokumentace a její naplnění částečně či zcela na zhotovitele, díky čemuž mají objednatelé vyšší jistotu zachování nabídkové ceny a dodržení stanoveného termínu dokončení stavby. Napomáhá tak k zefektivnění procesu i k jeho větší přehlednosti.

V roli řečníků přijali pozvání na webinář zástupci Státního fondu životního prostředí, právní praxe a zkušení nositelé již zrealizovaných projektů.

Prezentace z webináře

Záznam z webináře

Představení strategických projektů Moravskoslezského kraje, tentokrát ve Frenštátě

Moravskoslezský kraj zve zástupce obcí i obyvatele Frenštátska k veřejnému projednání strategických projektů určených pro Operační program Spravedlivá transformace. Setkání proběhne ve středu 6. října od 17:30 do 19:30 v Městském kulturním středisku Frenštát pod Radhoštěm.


17:30-17:55 Úvodní slovo• Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
• Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice
• Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana kraje
• Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana kraje


17:55-19:30 Představení strategických projektů a diskuseProjekty doporučené k financování z Fondu pro spravedlivou transformaci:
• Transformace po-hornické krajiny POHO JIHStrategické brownfieldy
• Gest-Net : Underground lab
• Centrum pokročilých technologií s využitím čisté energie Staříč a Chlebovice
• GREEN INNOVATION PARK PASKOV
• Green Energy Park SviadnovStrategické projekty
• CirkArena – Circular Economy R&D Centre
• Centrum veřejných energetiků
• TRAUTOM – Kompetence pro 21. století

Více informací o projektech.

Transformační plán k prolistování.

Moravskoslezský kraj na #EURegionsWeek

Moravskoslezský kraj prochází transformací. Chce překonat svou image uhelného kraje, přejít k nízkoemisní ekonomice a proměnit pohornické území v atraktivní místo s novou energií. Proto vytvořil Transformační plán definující aktivity, které mají pomoci proměnit region. A právě o nich bude workshop Moravskoslezského kraje pořádaný v rámci Evropského týdne regionů (#EURegionsWeek).

#EURegionsWeek je největší každoroční akce věnovaná regionální politice, která se koná v Bruselu. Stala se jedinečnou platformou pro komunikaci a vytváření sítí, která spojuje regiony a města z celé Evropy.

Workshop bude veden v angličtině a proběhne online. Na workshop je nutné se registrovat přes tento odkaz: https://bit.ly/3kxffRx

Účast na workshopu potvrdila také eurokomisařka Věra Jourová.

EURegionsWeek-program-1

enviRoadshow představí úspěšné environmentální projekty napříč krajem

Chcete navázat nové spolupráce s okolními městy a obcemi z vašeho regionu? Toužíte vědět, co spolehlivě funguje, když se jinde pustí do nových environmentálně zaměřených projektů? Díky enviRoadshow můžete sdílet a získat reálné příklady z praxe, předávat si know-how, nebo informace o možnostech financování.

Zapojit se můžete dvěma způsoby:

 • jako obec/město, které předává dobrou praxi
 • jako obec/město, které načerpá informace pro tvorbu vlastního záměru

Putovní akce budou probíhat od září do ledna v různých obcích Moravskoslezského kraje:

 • 30.9.2021 obec Baška, téma: BIODIVERZITA – od lánů k remízkům
 • 14.10.2021 město Nový Jičín, téma: „Blíže lidem, blíže přírodě“
 • 9.11.2021 obec Dobroslavice, téma: Alej k Lipám
 • 25.11.2021 město Frýdek-Místek, téma: Mapa krajiny
 • Leden 2022 město Krnov, více o tématu brzy

Jaké strategické projekty se chystají na Ostravsku? Zveme vás na veřejné projednání

Moravskoslezský kraj zve zástupce obcí i obyvatele Ostravska k veřejnému projednání strategických projektů určených pro Operační program Spravedlivá transformace. Událost proběhne ve čtvrtek 23. září v sálu zastupitelstva na Krajském úřadě, a to od 17 do 19 hodin.

Program události

17:00-17:25 Úvodní slovo

 • Ivo Vondrák, hejtman MSK
 • Tomáš Macura, primátor Statutárního města Ostrava
 • Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana kraje
 • Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana kraje

17:25-19:00 Představení strategických projektů a diskuse

 • Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací
 • Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř
 • MUSEum+
 • Education District
 • REFRESH
 • Life & Environment Research Center Ostrava
 • Koncertní sál Ostrava

Více informací o projektech najdete v příspěvku: Moravskoslezský kraj vybral 13 strategických projektů, které podpoří jeho transformaci

Upozorňujeme, že vstup bude umožněn pouze na základě potvrzení o provedeném očkování, prodělané nemoci či předložení platného negativního testu na COVID-19 dle aktuálně platného vládního nařízení.

Vše o Černé kostce. Zveme vás na diskusi do PLATO

Černá kostka je novým místem pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu Ostrava a také jedním ze strategických projektů Moravskoslezského kraje. Jak bude vypadat a jaká jsou případná úskalí projektu? O tom si můžete popovídat už tuto středu s architektem a autorem návrhu „Černé kostky“ Ladislavem Kubou a náměstky hejtmana Moravskoslezského kraje Jakubem Unuckou a Lukášem Curylem v galerii PLATO Ostrava.

▶ Kromě digitalizace kultury regionu, jež je symbolizována sloganem „…od coal mining k data mining“, by knihovna měla být také centrem vzdělávaní v oblasti technologií a takzvanou „zelenou knihovnou“.

▶ Měla by využívat dešťovou vodu či nabízet bezpapírové kopírování, měla by se rovněž stát střediskem klimatické osvěty a laboratoří obnovitelných zdrojů energie. ?

▶ Moravskoslezský kraj, zřizovatel knihovny, se aktuálně snaží získat podporu na výstavbu knihovny z Fondu spravedlivé transformace.

▶ Více informací v události: www.facebook.com/events/360462499074683

Veřejné projednání strategických projektů území Karvinska

Ve středu 1. září proběhlo v Regionální knihovně Karviná veřejné projednání strategických projektů Moravskoslezského kraje na území Karvinska, na kterém vystoupili i hejtman kraje Ivo Vondrák, 1. náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka, primátor města Karviná Jan Wolf a zmocněnec hejtmana kraje Zdeněk Karásek.

Na projednání byly představeny tyto strategické projekty:

 • POHO Park a další projekty v rámci POHO2030 Karvinsko
 • EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park
 • CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
 • PODOLUPARK Karviná
 • TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ
 • Centrum veřejných energetiků

Více informací o projektech najdete v tomto příspěvku.

Transformační plán Moravskoslezského kraje: Nové výzvy, nové příležitosti k rozvoji regionu

Moravskoslezský kraj je jedním ze tří českých uhelných regionů, jejichž přechod k nízkouhlíkové ekonomice a obnovu území po těžbě podpoří nový evropský Fond pro spravedlivou transformaci, a to částkou téměř 19 miliard korun.

Samotný kraj má možnost ovlivnit, jak budou tyto peníze využity. Základem pro další jednání je Transformační plán obsahující 8 klíčových oblastí, tzv. programů, které odráží specifické potřeby regionu.

Aktuálně dochází k útlumu a zastavení těžby uhlí na Karvinsku, což má velký dopad na zaměstnanost nejen kvůli zániku pracovních míst na šachtách, ale i v navazujících ekonomických řetězcích. Tradiční průmysl je v kraji vystaven tlaku na dekarbonizaci kvůli rostoucí ceně emisních povolenek. Změna palivové základny a odklon od uhlí představuje obrovskou výzvu pro energetiku a teplárenství v kraji. Po těžbě zůstanou k revitalizaci rozsáhlé plochy.

Výzvy stojící před krajem jsou však také příležitostí k jeho transformaci, ke změně ekonomické struktury, rozvoji lidského kapitálu, podpoře inovací a podnikání, tranzici průmyslu do zelena, zavedení principů cirkulární ekonomiky, masivnější digitalizaci či přechodu k čisté energetice.

Transformace a modernizace průmyslu navazujícího na tradici regionu je možnost, na níž lze v budoucím rozvoji stavět. Obory jako energetika, ocelářství, strojírenství, chemický průmysl, stavebních hmoty, či automotive budou i v dalších letech tvořit základ regionální ekonomiky. Nové obory, inovace, start-upy pak představují možnost diverzifikovat ekonomickou základu a přispět ke snížení rizika závislosti na dominantních odvětvích.

Transformační plán navazuje na krajskou strategii #hrajeMSKrajem i na Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal).

Pozvánka na veřejné projednání strategických projektů Karvinska

Moravskoslezský kraj zve zástupce obcí i obyvatele Karvinska k veřejnému projednání strategických projektů určených pro Operační program Spravedlivá transformace. Setkání se uskuteční ve středu 1. září v regionální knihovně Karviná.

17:30-17:50 Úvodní slovo

 • Jan Wolf, primátor města Karviná
 • Ivo Vondrák, hejtman MSK
 • Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana
 • Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana

17:50-19:00 Představení strategických projektů a diskuse

 • POHO Park a další projekty v rámci POHO2030 Karvinsko
 • EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park
 • CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
 • PODOLUPARK Karviná
 • TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ
 • Centrum veřejných energetiků

Více informací o projektech najdete v tomto příspěvku.

Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena. V případě nadměrného zájmu bude zorganizováno druhé kolo veřejného projednání.

Současně upozorňujeme, že vstup na akci bude umožněn pouze na základě potvrzení o provedeném očkování, prodělané nemoci či předložení platného negativního testu na COVID-19 dle aktuálně platného vládního nařízení.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans navštívil Moravskoslezský kraj

Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise, v sobotu navštívil Moravskoslezský kraj. U kulatého stolu společně s hejtmany, ministry, zástupci podniků, odborů i regionálních inovačních center debatoval o novém klimatickém balíčku Evropské unie Fit for 55, jehož cílem je snížit emise o 55 % do roku 2030.

Moravskoslezský kraj jakožto jeden ze tří českých uhelných regionů může z Evropské unie získat přes 18 miliard korun pro svůj rozvoj po ukončení těžby uhlí. Jeho transformaci by mělo podpořit 13 strategických projektů. Ty Timmermansovi představil hejtman kraje Ivo Vondrák v hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic.

Vybrané strategické projekty jsou v souladu s novým balíčkem i Zelenou dohodou, pomohou snižovat emise, více využívat obnovitelné zdroje a zlepšovat kvalitu ovzduší v kraji.

Moravskoslezský kraj se chce po odklonu od uhlí zaměřit na tři klíčové pilíře – vzdělávání a výzkum, podporu malých a středních podniků a transformaci těžkého průmyslu. „Je třeba změnit náš region. Změnit ho od těžby uhlí na těžbu dat,“ uvádí k budoucnosti regionu Ivo Vondrák.

„Pocházím z místa, které má také průmyslovou historii. To, co tady vidím, je skvělý způsob, jak se k historii postavit,“ řekl při návštěvě areálu Dolní oblasti Frans Timmermans.

Už více než rok zpříjemňuje cizincům pobyt v Moravskoslezském kraji Ostrava Expat Centre

Díky Expat Centre v Ostravě najdou cizinci žijící v kraji, ale i ti, co se zde teprve plánují přistěhovat, vše potřebné na jednom místě – od nabídky práce a bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity.

V loňském roce uspořádalo Expat Centre přes 70 akcí v angličtině, kterých se může kdokoli zúčastnit. Zároveň rozjelo YouTube kanál, na kterém radí, jak najít práci nebo jak se vyznat v různých typech smluv.

Projekt Expat Centra má za cíl přilákat talenty ze zahraničí, navazuje tak na strategii Ostravy Fajnova a je i jedním ze strategických projektů Moravskoslezského kraje.

Více informací o Expat Centre a dalších strategických projektech na tomto odkazu.

Expat centrum sídlí na ulici Tyršova 1683/20 v Ostravě. Více informací naleznete na webu www.ostravaexpat.eu. Nenechte si ujít aktuality a přihlaste se na odběr novinek (newsletter). Sledujte také Facebook a Instagram Ostrava Expat Centre.

Moravskoslezský kraj vybral 13 strategických projektů, které podpoří jeho transformaci

Moravskoslezský kraj udělal první významný krok k miliardám, které napomohou transformaci regionu. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje ve čtvrtek 24. června schválila krajský Transformační plán a strategické projekty, které budou doporučeny k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Evropská unie významně finančně podpoří regiony, které jsou nejvíce závislé na uhlí, a pro které je tak přechod na nízkouhlíkové hospodářství nejnáročnější. V České republice budou evropské prostředky čerpat Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, mezi které bude rozděleno 41 miliard korun.

„Tyto evropské peníze jsou určené na zmírnění následků klimatické transformace, mají například podpořit modernizaci a diverzifikaci hospodářství, aby byla odvětví našeho podnikání rozmanitá, využívala možnosti nejmodernějších technologií a nabízela lidem zajímavou práci. To je další oblast, na kterou je nutné se zaměřit – tedy zvyšování kompetencí místních pracovníků a podpora jejich rekvalifikace. No a zmínit je potřeba také transformaci krajiny v lokalitách, které průmyslem nejvíce utrpěly, u nás hovoříme o takzvané pohornické krajině,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že jsou dva druhy projektů, které budou o evropské peníze usilovat: strategické a ostatní běžné projekty.

Ty strategické musí projít schvalovacím procesem od regionálního hodnocení, přes schvalování Ministerstvem životního prostředí ČR až po konečné rozhodnutí Evropské komise. Ostatní projekty, které nejsou označeny jako strategické, mají také možnost z Operačního programu Spravedlivá transformace čerpat, ale v rámci soutěžních tematických výzev.

Více se dočtete na www.msk.cz.

13 strategických projektů

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací

Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací svým zaměřením naplňuje vizi přechodu kraje „od coal mining k data mining“. Nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nabídne služby moderní vzdělávací instituce, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví a smart technologií. Bude centrem digitální transformace kultury regionu a garantem uchovávání průmyslového dědictví kraje v digitální podobě. Nové trendy a technologie budou odborné i laické veřejnosti představovány prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů. Do aktivit bude výrazně zapojeno také environmentální vzdělávání, a to díky vzniku střediska klimatické osvěty a laboratoře obnovitelných zdrojů energie. Díky Černé kostce budou vytvořena nová pracovní místa a vzniknou akreditované kurzy pro nové typy kvalifikací související s digitalizací kultury.

Education District

Education District naplňuje vizi kraje jako chytrého a zeleného regionu, který je atraktivní pro všechny cílové skupiny. Projekt je předpokladem pro úspěšnou transformaci kraje, protože díky novému systému celoživotního a neformálního vzdělávání a demonstraci nových řešení umožňuje cílovým skupinám seznámení se s procesy transformace kraje, novými technologiemi a globálními megatrendy. Rozvíjí společně s partnery vzdělávací programy pro všechny oblasti transformace kraje a Green Dealu. Education District umožní vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. Education District využije lokalit brownfieldů v DOV a na Landek Parku a naváže na kulturní, industriální a přírodní dědictví kraje.

Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO)

Life&Environment Research Center Ostrava je nově budovaný vědeckovýzkumný hub, který umožní transformaci kraje z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavená facilita a 8 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi (OSU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (spin-off firmy), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

REFRESH

Projekt REFRESH nabízí nadregionální řešení technologických a společenských výzev v prioritních oblastech obnovitelné energie, environmentálních aplikací, digitalizace v duchu Průmyslu 4.0, dopravy, IT a materiálového výzkumu s výrazným dopadem na hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci. Realizace přispěje k energetické udržitelnosti MSK užitím nízkouhlíkových technologií, revitalizaci postuhelné krajiny, vytvoření pracovních míst, zvýšení konkurenceschopnosti firem digitalizací průmyslové výroby a zavedením chytrých technologií. Klíčovým nástrojem řešení je koncept živých laboratoří, s důrazem na intenzivní propojení VaV s průmyslovým sektorem a transfer výsledků do praxe s podporou MSIC. Díky zapojení špičkových vědců včetně ERC laureátů, významných akademických i průmyslových partnerů, se MSK stane evropským centrem zelené energetiky, IT a materiálových technologií.

Technologická a podnikatelská akademie (TPA)

Pro transformaci MSK je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Cílem projektu je vytvořit ekosystém a zázemí pro rozvoj takových aktivit a využít synergie jednotlivých částí projektu zaměřených na střední školství. Tento projekt je inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskidska – Inovačním centrem pro odborné vzdělávání, přípravu a celoživotní vzdělávání TKNIKA.

CirkArena – Circular Economy R&D Centre

Cílem projektu je vytvořit novou nezbytnou vědeckou infrastrukturu, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a kompetenční centrum, v němž budou soustředěny vědecké, výzkumné a vývojové kapacity včetně systému národních referenčních laboratoří pro strategickou výzkumnou agendu centra (Třinec, Ostrava). Centrum kompetence bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou EU, ČR a MSK, bude platformou pro excelentní vědecké a inovační týmy v MSK a ČR, pomůže akcelerovat aktivity VaV, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky. Projekt je unikátní i tím, že pro vytvoření zázemí bude recyklována budova charakteru brownfield coby příklad možnosti oběhového hospodářství ve stavebnictví.

MUSEum+. Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů.

Projekt MUSEum+ vznikl z potřeby přispět k restartu strukturálně postiženého regionu a napravit absenci národní muzejní infrastruktury v Ostravě. Cílem je vybudování inovativního státního muzea nového typu vyvíjejícího metody práce s využitím moderních technologií a postupů, které se stane inspirací pro transformaci a rozvoj regionu s důrazem na oblast kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a vzdělávací platformou prezentující aktuální témata orientovaná na problémy člověka a globální megatrendy, zejména interakci humanity a technologií. Projekt podporuje KKP jako nový typ zaměstnanosti v éře znalostní ekonomiky. Je klíčový díky vstupu ministerstva kultury do Ostravy.

EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park

Cílem projektu je podpora obnovy průmyslově poškozené krajiny na území určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu původních druhů flóry a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pro tyto účely bude vybudována unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura, jejíž jádro tvoří univerzitní ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro výzkumné účely, ale také jako prostor pro environmentální výchovu zaměřenou na vzájemnost lidí a rostlin. Vznikne tak „živá laboratoř“, ve které se bude za účasti nejen odborníků, ale také návštěvníků, zkoumána a vytvářena změna z průmyslově poškozené krajiny na území s udržitelným přírodním, výzkumným, vzdělávacím, kulturním a turistickým využitím.

PODOLUPARK Karviná

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku. Cílem projektu je zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti, dekarbonizace průmyslu a dopravy, zvyšování zaměstnanosti a tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v regionu Karvinska. PODOLUPARK Karviná zároveň rozvíjí spolupráci ve výzkumu a vývoji, transferu technologií a znalostí a posiluje tak vznik a rozvoj firem. Moderní průmyslový park vznikne na nevyužitém brownfieldu, tudíž přispěje k revitalizaci lokality, posílení přírodních prvků a přispěje k adaptaci na změnu klimatu. Posílí environmentální standardy podniků a celkově přispěje k zatraktivnění regionu a přilákání nových obyvatel.

CEPIS – „Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií“ (Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies)

Slezská univerzita v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání. Vybudováním centra CEPIS dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci MSK. Propojení s úspěšnou platformou Bussines Gate dojde k prohloubení integrace do ekosystému podpory podnikání a inovací v Karviné i v celém MSK. Mezi hlavní přínosy pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, připravenosti na trh práce, vytvoření prac. míst, kultivace veřejného prostoru a trend zelených budov.

POHO Park

Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum Pohornické krajiny, tzv. kampus. Ten nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu (široká a odborná veřejnost), ale také pro návštěvníky přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou (provoz i výstavba). Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelnosti a podnikání.

TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ

KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z ohrožených profesí na nové kvalitnější uplatnění v rámci či mimo stávající odvětví. Do konce roku 2026 bude podpořeno 5 000 osob. Potřebné kompetence profesí změnami dotčených odvětví budou definovány a průběžně aktualizovány ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Projekt vytváří komplexní, udržitelný systém služeb zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě znalostí specifických potřeb regionu.

Centrum veřejných energetiků

Centrum veřejných energetiků bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města, obce, malé a střední podniky s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR. CVE přispěje k transformaci aktivní komunikací s cílovými skupinami z MSK v oblasti energetického managementu, projednáváním předložených návrhů klientů o optimálních energetických opatření pro objekty s kombinací různých technologií, poradenstvím v oblasti využívání finančních nástrojů, sledováním trendů, inovací a jejich implementací do praxe, osvětou ke zvyšování povědomí o nutnosti transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu ŽP a klimatu. Bez systematické pomoci odborníků v území není možné nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice.

Rekonstrukce Nového domova v Karviné přinese větší pohodlí i soukromí klientům

Díky rozsáhlé rekonstrukci domova se zvláštním režimem může nyní Nový domov v Karviné nabízí svým klientům pohodlnější a útulnější prostředí s dostatečným soukromím a 25 novými místy. Komplexní, kvalitní vybavení navíc usnadní práci zaměstnancům. Celková investice byla vyčíslena na 70 milionů korun, Moravskoslezský kraj se na ní podílel téměř 50 miliony, zbytek byl hrazen ze státního rozpočtu.

„Chceme seniorům v našich domovech zajistit důstojné životní podmínky a příjemné prostředí. Jednou z podmínek je například zajištění potřebného soukromí, proto jsou všechny pokoje v nově zrekonstruované části domova jedno nebo dvojlůžkové a mají vlastní sociální zařízení. Důraz klademe i na kvalitní komplexní vybavení, které zpříjemňuje život klientům, ale také usnadňuje práci těm, kteří se v domovech o seniory starají. Proto byl součástí projektu nové přístavby například i evakuační lůžkový výtah. Věřím, že nové prostředí a moderní zařízení výrazně zvyšují kvalitu služeb karvinského Nového domova, který je krajskou příspěvkovou organizací,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

„V domově se zvláštním režimem žijí lidé trpící různými formami demence. V našem kraji dlouhodobě převyšuje poptávka po této sociální službě nad nabízenými kapacitami. Také proto jsme rádi, že se díky nové přístavbě zvýšila kapacita domova. Naši senioři také jistě oceňují nové příjemné prostředí, které celková rekonstrukce pavilonu D přinesla,“ řekl ředitel Nového domova Daniel Rychlík.

„Kromě kompletní rekonstrukce ubytovací části v pavilonu D, kde jsme částečně změnili původní dispozice objektu, jsme vybudovali i architektonicky zajímavou, dvoupodlažní, moderní přístavbu. Do tohoto projektu byla zapracována a zrealizovaná tzv. inteligentní elektroinstalace s možností vzdálených přístupů s ovládáním, pro kterou se investor rozhodl s ohledem na zvýšení komfortu a bezpečí uživatelů,“ uvedl vedoucí střediska 14 Beskydské stavební Marcel Konesz.

„Revitalizace dvoupodlažního pavilonu Nového domova spolu s její přístavbou byla jedním z několika důležitých projektů kraje v oblasti sociálních služeb. V minulém roce byla například dokončena revitalizace budovy Domova Příbor za 27 milionů korun, letos bude dokončena 120milionová investice v bruntálském Sagapu. V tomto roce navíc zahájíme další důležité investiční akce, například v Petřvaldu u Karviné se dočká rekonstrukce Domov Březiny včetně výstavby nové budovy, také začne výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že v rozpočtu kraje je na letošní investiční akce v sociálních službách vyčleněno celkem 295 milionů korun.