Podpora obcí a měst v MSK 2021+

Aktuální dotační možnosti pro obce a města v Moravskoslezském kraji

Ve středu 27. dubna jsme pořádali webinář pro obce a města Moravskoslezského kraje zaměřený na podporu obcí a měst po roce 2021, kterého se zúčastnilo zhruba 70 účastníků.

Řečníci se zaměřili na

 • podporu obcí ze strany Moravskoslezského kraje,
 • operační program Spravedlivá transformace,
 • přehled operačních programů pro roky 2021-2027,
 • modernizační fond,
 • národní a krajské dotační tituly,
 • hospodářsky a sociálně ohrožená území,
 • program RESTART a přípravu Akčního plánu 5.

Přehled národních dotačních titulů ke stažení v PDF.

Webinář: Spravedlivá transformace pro mladé / Youth for Just Transition

Zveme všechny aktivitní studenty a žáky, mladé lidi a všechny další zájemce na online webinář Moravskoslezského kraje o budoucnosti našeho regionu a životě mladých lidí v něm. Na workshopu představíme strategické projekty kraje, které se připravují z OP Spravedlivá transformace. Hlavním cílem je zapojit do diskuse aktivní mladé lidi z regionu. Úspěšný transformační příběh Moravskoslezského kraje se totiž neobejde bez těch, kteří budou utvářet jeho budoucnost.

Akci pořádáme ve spolupráci s Centrem PANT v rámci Konference o budoucnosti Evropy za účasti eurokomisařky Věry Jourové a hejtmana Moravskoslezského kraje.

Workshop bude probíhat 4. 5. od 17:00 v angličtině, a to online, ale i osobně v Centru PANT. Zaregistrujte se prosím do 2. května přes tento fomulář. Následně zašleme link k připojení a pozveme vybrané osoby na místo.

Successful transformation story of the Moravian-Silesian Region cannot happen without those who will live and shape its future. That is why young people must be involved in the Just transition process. Come discuss the future of our region!

The event takes place on Wednesday, 4 May at 17 pm.

Even type: Hybrid (online + on site for limited numbers of participants in Centrum PANT), please register till Monday, 2 May. After your registration, you will receive the link or invitation for on site participation.

Language: English

The aim of the workshop is to present projects and activities that are being prepared from Just Transition Fund and could make a needed positive change for future generations and to prevent brain drain of young talented people or offer them an attractive place to return to.

Webinář: Podpora obcí a měst 2021+

Pořádáme další ze série webinářů pro obce a města, na kterém zodpovíme

 • Co kraj plánuje pro obce a města z OP Spravedlivá transformace?
 • Jaké zdroje mohou obce a města využít v novém programovém období?
 • Jak kraj plánuje podpořit absorpční kapacitu a přípravu projektů obcí a měst?

Webinář proběhne online. Napište nám na e-mail rskmsk@msk.cz a my vám obratem zašleme link k připojení.

Stáhněte si prezentaci z webináře.

Vesnice roku 2022: Přihlášky podávejte do 29. dubna

Po dvouleté pauze se letos opět koná soutěž Vesnice roku. Hlásit se můžete do 29. dubna, vítězové budou známi v polovině září. Veškeré informace k soutěži naleznete na stránkách Vesniceroku.cz.

A jak to dopadlo v posledním ročníku 2019? V krajském kole se na prvním místě umístila obec Otice, na druhém mistě Žabeň a na třetím Sviadnov.

Držíme palce i do dalšího ročníku!

Nový cyklokoordinátor udělá z Moravskoslezského kraje ráj pro cyklisty

Moravskoslezský kraj podporuje udržitelnou mobilitu. Nově proto zřídil pozici krajského cyklokoordinátora, jehož úkolem bude zlepšovat podmínky pro cyklistické výlety v regionu, vytvořit bezpečnou cyklistickou síť a připravit vznik útulen – jednoduchých odpočívadel pro krátký odpočinek i přenocování.

Do dotačního programu na podporu cykloturistiky vyhradil kraj 15 milionů korun. Obce mohou žádat o příspěvek od 18. dubna.

Veškeré informace naleznete na stánkách Moravskoslezského kraje.

Co dalšího kraj plánuje v oblasti udržitelné mobility? Nahlédněte do Strategie rozvoje MSK 2019-2027.

Ukázka, jak by mohly vypadat cykloútulny v Moravskoslezském kraji

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na Černé louce

Na Černé louce nyní funguje namísto očkovacího centra Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Pomůže se zajištěním ubytování, vyřízením povolení k pobytu i informacemi o sociálních dávkách. Více informací v letáku v češtině i ukrajinštině. Děkujeme za sdílení.

Zapojte se do rozvoje kraje, zašlete nám svůj projektový záměr

Plánujete projekt na území Moravskoslezského kraje? Pošlete svůj záměr do krajské databáze.

Vložením do databáze získáte řadu výhod:

 • Získáte informace o možnostech financování projektu.
 • Váš projekt přeneseme i do národní databáze, odpadne vám tím administrativa spojená s přihlašováním do této databáze.
 • Projekty budou sloužit k nastavení podmínek výzev z OP Spravedlivá transformace.

Do krajské databáze se přihlásíte snadno, stačí kliknout na „Chci získat přístup“ a zadat emailovou adresu a heslo, které si stanovíte sami.

V případě jakýchkoliv dotazů či technických potíží s přístupem do databáze se neváhejte obrátit na pracovníky oddělení strategického plánování, viz kontakty níže pod článkem.

Nositelem projektu může být kdokoli, např. obec, podnikatel nebo nezisková organizace. Důležité není ani téma nebo rozsah projektu. Zásadní je umět popsat, čím se projekt zabývá, a stanovit alespoň rámcový rozpočet.

Centrum veřejných energetiků

Nositel projektu: Moravskoslezské energetické centrum
Celkové náklady: 200 mil. Kč

Přípravná fáze: 2022
Realizační fáze: 2023-2028

Centrum veřejných energetiků (CVE) bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města a obce s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR.

CVE přispěje k transformaci aktivní komunikací s cílovými skupinami z MSK v oblasti energetického managementu, projednáváním předložených návrhů klientů o optimálních energetických opatřeních pro objekty s kombinací různých technologií, poradenstvím v oblasti využívání finančních nástrojů, sledováním trendů, inovací a jejich implementací do praxe, osvětou ke zvyšování povědomí o nutnosti transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu ŽP a klimatu. Bez systematické pomoci odborníků v území není možné nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice.

3 otázky pro autory projektu

Kde bude CVE nabízet své služby?

Centrum bude začleněno do organizační struktury Moravskoslezského energetického centra, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Další pracoviště mají být rozmístěna po celém regionu, aby byla městům a obcím napříč krajem co nejblíže.

Jak se liší služby CVE oproti komerčním, poradenským službám?

Činnost Centra bude oproti nabízeným službám tematicky komplexnější. Zabýváme se pestrou škálou témat v oblasti energetiky, udržitelné mobility a klimatu. Hlavní výhodou CVE je proaktivní, koncepční přístup. Budeme iniciovat investice v území a zároveň spolupracovat a komunikovat s důležitými aktéry v regionu.

Základem motivace pracovníků Centra nebude vykazování hodin konzultací nebo jednoduchých žádostí, ale efektivní kombinace komunikace a osvěty, koncepční práce, poradenství, pomoci při navrhování a přípravě projektů a propojování vhodných subjektů tak, aby v MSK vznikaly maximálně efektivní investice.

Je také nutné zdůraznit, že energetické poradenství Centra veřejných energetiků bude zdarma. Jeho cílem není vlastní zisk, ale nasměrování obcí ke zvyšování energetické účinnosti, bezemisní mobilitě a klimatické neutralitě v souladu s transformací Moravskoslezského kraje.

Jaký přínos má projekt pro obyvatele Moravskoslezského kraje?

S ohledem na současnou situaci na energetickém trhu lze předpokládat, že poptávka po činnosti veřejných energetiků bude velmi vysoká. Systematická pomoc odborníků v území, budování znalostní základny a širokého partnerství napříč krajem pomůže nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice a čisté mobilitě.

TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ

Nositel projektu: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Celkové náklady: 500 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2022
Realizační fáze: 2022-2028

KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z ohrožených profesí na nové kvalitnější uplatnění v rámci či mimo stávající odvětví. Do konce roku 2026 bude podpořeno 5 000 osob. Potřebné kompetence profesí změnami dotčených odvětví budou definovány a průběžně aktualizovány ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Projekt vytváří komplexní, udržitelný systém služeb zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě znalostí specifických potřeb regionu.

POHO Park

Nositel projektu: Sdružení pro POHO park
Celkové náklady: 503 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2023-2025
Zahájení provozu: 2026

Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum Pohornické krajiny, tzv. kampus. Ten nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu (široká a odborná veřejnost), ale také pro návštěvníky přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou (provoz i výstavba). Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelnosti a podnikání.

Důl Gabriela, zdroj poho2030.cz

3 otázky pro autory projektu

Na co se mohou návštěvníci rekonstruovaného dolu Gabriela těšit?

Památkově chráněný důl Gabriela se má stát živým centrem pohornické krajiny a poskytovat kvalitní zázemí pro návštěvníky i investory. Nabídne prostory pro pořádání nejrůznějších akcí, komerční prostory i další služby, mimo jiné restauraci. Vznikne zde také expozice prezentující nejen starou hornickou Karvinou, ale také vizi budoucnosti regionu. Představujeme si něco jako transformační laboratoř, kde budou vznikat nové nápady a myšlenky, jak zdejší pohornickou krajinu dále rozvíjet.

Jak projekt ovlivní okolní krajinu?

Hlavní myšlenkou je ukázat lidem atraktivní formou, že to, co jsme krajině a vůbec tomuto regionu dlouhá léta v podobě miliard tun uhlí brali, chceme nyní vracet, a to s respektem k místu, ale s energií, která dá území nový směr. Výsledný areál proto bude splňovat nejpřísnější environmentální zásady, ať už v oblasti biodiverzity, cirkulární výstavby, hospodaření s vodou, modrozelené infrastruktury, energií a podobně. Zároveň chceme propojením s Karvinou, Havířovem, Orlovou a Ostravou zajistit dlouhodobou udržitelnost dopravy v území.

Poloha dolu Gabriela je naprosto unikátní, je ponořena v zeleni, a přitom dobře dostupná. Je to skvělé místo pro aktivní odpočinek i relaxaci třeba formou glampingu (relaxačních obytných objektů vnořených mezi stromy a propojených stezkou) nebo lesní pláže (písčitá pláž s koupacím biotopem dotovaným dešťovou vodou). S nedalekým kostelem sv. Petra z Alkantary (známý také jako Šikmý kostel) Gabrielu propojí krajinný park. Stezka mezi oběma objekty představí minulost území, měly by zde být i naznačeny původní ulice prostřednictvím výsadby stromů nebo umístěním artefaktů v krajině.

Předstudie revitalizace dolu Gabriela, zdroj poho2030.cz

Jaký přínos má projekt pro Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele?

Nový komplex má ambici zařadit se mezi významné technické památky v regionu po vzoru Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Jak potvrzují obdobné projekty v Evropě, využití areálů bývalých dolů ke vzdělávacím, zábavním nebo kulturním účelům napomáhá zvýšení zájmu lidí o území, narůstá zde cestovní ruch, který vytváří nové příležitosti pro místní podnikatele, zvyšuje počet pracovních míst i celkovou atraktivitu kraje. Výstavba a provoz areálu bude v energeticky aktivním standardu a se zápornou uhlíkovou stopou, díky tomu se chce stát příkladem dobré praxe i pro další evropská města, přilákat investory a zvýšit zájem a informovanost o témata udržitelnosti a podnikání.

Více informací na stránkách POHO2030.

CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě
Celkové náklady: 620 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2024-2027

Slezská univerzita v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání. Vybudováním centra CEPIS dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci MSK. Propojení s úspěšnou platformou Bussines Gate dojde k prohloubení integrace do ekosystému podpory podnikání a inovací v Karviné i v celém MSK. Mezi hlavní přínosy pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, připravenosti na trh práce, vytvoření prac. míst, kultivace veřejného prostoru a trend zelených budov.

PODOLUPARK Karviná

Nositel projektu: PDI a.s.
Celkové náklady: 7,6 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2022-2027

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku. Cílem projektu je zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti, dekarbonizace průmyslu a dopravy, zvyšování zaměstnanosti a tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v regionu Karvinska. PODOLUPARK Karviná zároveň rozvíjí spolupráci ve výzkumu a vývoji, transferu technologií a znalostí a posiluje tak vznik a rozvoj firem. Moderní průmyslový park vznikne na nevyužitém brownfieldu, tudíž přispěje k revitalizaci lokality, posílení přírodních prvků a přispěje k adaptaci na změnu klimatu. Posílí environmentální standardy podniků a celkově přispěje k zatraktivnění regionu a přilákání nových obyvatel.

EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě
Celkové náklady: 2,4 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2024

Realizační fáze: 2024-2027

Cílem projektu je podpora obnovy průmyslově poškozené krajiny na území určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu původních druhů flóry a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pro tyto účely bude vybudována unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura, jejíž jádro tvoří univerzitní ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro výzkumné účely, ale také jako prostor pro environmentální výchovu zaměřenou na vzájemnost lidí a rostlin. Vznikne tak „živá laboratoř“, ve které se bude za účasti nejen odborníků, ale také návštěvníků, zkoumána a vytvářena změna z průmyslově poškozené krajiny na území s udržitelným přírodním, výzkumným, vzdělávacím, kulturním a turistickým využitím.

CirkArena – Circular Economy R&D Centre

Nositel projektu: Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.
Celkové náklady: 2,2 mld. Kč
Přípravná fáze: 2022-2023

Realizační fáze: 2023-2028
Spuštění provozu: 2028

Cílem projektu je vytvořit novou nezbytnou vědeckou infrastrukturu, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a kompetenční centrum, v němž budou soustředěny vědecké, výzkumné a vývojové kapacity včetně systému národních referenčních laboratoří pro strategickou výzkumnou agendu centra (Třinec, Ostrava). Centrum kompetence bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou EU, ČR a MSK, bude platformou pro excelentní vědecké a inovační týmy v MSK a ČR, pomůže akcelerovat aktivity VaV, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky. Projekt je unikátní i tím, že pro vytvoření zázemí bude recyklována budova charakteru brownfield coby příklad možnosti oběhového hospodářství ve stavebnictví.

Technologická a podnikatelská akademie (TPA)

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Celkové náklady: 1,22 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2024-2026

Pro transformaci MSK je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Cílem projektu je vytvořit ekosystém a zázemí pro rozvoj takových aktivit a využít synergie jednotlivých částí projektu zaměřených na střední školství. Tento projekt je inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskidska – Inovačním centrem pro odborné vzdělávání, přípravu a celoživotní vzdělávání TKNIKA.

Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO)

Nositel projektu: Ostravská univerzita
Celkové náklady: 1,8 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2022-2028

Life&Environment Research Center Ostrava je nově budovaný vědeckovýzkumný hub, který umožní transformaci kraje z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavená facilita a 8 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi (OSU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (spin-off firmy), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

Zdroj: MS Stavby

3 otázky pro autory projektu

Kdo za projektem stojí?

Hlavním autorem projektu je Ostravská univerzita, která spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava, VŠB-TUO, zahraničními výzkumnými organizacemi i komerční sférou.

Co přinese projekt obyvatelům a kraji?

Zvýšení kvality zdravotní péče i vzdělávání, nová pracovní místa, zvýšení atraktivity a inovačního potenciálu kraje. Součástí projektu bude mimo jiné nové špičkové vědecké centrum pro výzkum terapie nádorových onemocnění se zaměřením na vývoj nových technologií jak v léčbě onkologických pacientů, tak při jejich následné rekonvalescenci (rehabilitace se zapojením virtuální reality a umělé inteligence), což bude následně využitelné v běžné klinické praxi.

V neposlední řadě dojde ke zkrášlení veřejného prostoru. LERCO totiž vzniká na brownfieldu bývalé nemocnice, v plochách areálu Lékařské fakulty na ulici Syllabova v Ostravě-Vítkovicích. Kolem budovy budou vysázeny stromy, keře, přibydou lavičky a chodníky pro pěší. Objekt je součástí postupně obnovovaného areálu komunitního setkávání s parkem, tenisovými kurty nebo skateparkem.

Jak budova reaguje na klimatické cíle?

Budova bude mít téměř nulovou spotřebu energie. Primárním zdrojem vytápění i chlazení bude geotermální energie z hlubinných vrtů získána pomocí tepelných čerpadel. Na fasádách budou stínící prvky osazené fotovoltaickými panely a počítá se také se zelenými střechami.

Education district

Nositel projektu: Dolní oblast Vítkovice, z.s.
Celkové náklady: 496 mil. Kč
Přípravná fáze: 2021-2022

Realizační fáze: 2023-2024

Education District naplňuje vizi kraje jako chytrého a zeleného regionu, který je atraktivní pro všechny cílové skupiny. Projekt je předpokladem pro úspěšnou transformaci kraje, protože díky novému systému celoživotního a neformálního vzdělávání a demonstraci nových řešení umožňuje cílovým skupinám seznámení se s procesy transformace kraje, novými technologiemi a globálními megatrendy. Rozvíjí společně s partnery vzdělávací programy pro všechny oblasti transformace kraje a Green Dealu. Education District umožní vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. Education District využije lokalit brownfieldů v DOV a na Landek Parku a naváže na kulturní, industriální a přírodní dědictví kraje.

Černá kostka: Od coal mining k data mining

Černá kostka se stane nejen novým sídlem Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, ale také centrem pro digitální transformaci regionu, vědu a inovace, a přispěje tak k naplňování krajské vize „od coal mining k data mining“. Prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů bude seznamovat odbornou i laickou veřejnost s novými trendy v oblasti smart technologií, knihovnictví, kreativní kultury i environmentálního vzdělávání.

Nabídkou vzdělávacích programů chce projekt Černá kostka předcházet zvyšování nezaměstnanosti v regionu. Zaměřuje se na rekvalifikaci pro pracovní pozice související s digitalizací a zprostředkováváním informací. Nabídne nová pracovní místa v oblasti informačních technologií a vzdělávání i stáže pro studenty.

Energeticky úsporná budova Černé kostky bude disponovat inteligentním ovládáním a bude dostupná hromadnou dopravou. Její součástí bude středisko klimatické osvěty, které kromě EVVO poskytne také energetické poradenství.

Inspiraci a zkušenosti sbírali autoři projektu u podobných vědeckých knihoven, zaujaly je například renovované prostory knihovny Aarhuské univerzity v Dánsku nebo knihovna Univerzity Malmö ve Švédsku. Nejvíce je oslovily dvě knihovny – knihovna technické univerzity DTU v dánském Lyngby a její koncept smart library a knihovna Oodi v Helsinkách. Z českých knihoven pro ně byla vzorem Národní technická knihovna v Praze.

3 otázky pro autory projektu

Jak bude nová knihovna naplňovat roli komunitního centra pro studenty, vědce a inovátory?

Černá kostka má ambicí být polyfunkčním komunitním centrem, a to nejen pro studenty, vědce a inovátory, ale i pro širokou veřejnost. Chceme propojit možnosti nejnovějších technologií, neformální i celoživotní vzdělávání a kulturní dědictví do zcela nových formátů, jako jsou například živé nebo společenské laboratoře (living labs, social labs). Zároveň chceme na této široké komunitní a znalostní základně vytvářet podmínky pro vznik inovací. Prioritní jsou pro nás přitom inovace v kreativním průmyslu a kreativní kultuře.

Co si můžeme představit pod pojmem centrum digitalizace?

Nové špičkové digitalizační pracoviště umožní systematickou a profesionální digitalizaci rozsáhlých fondů a sbírek z paměťových institucí regionu, zároveň zajistí jejich dlouhodobé uchovávání a ochranu digitálních dat. Proběhne celková digitální transformace kultury Moravskoslezského kraje. Digitalizovaný obsah bude prezentován v různých formách – digitální knihovny, virtuální sbírky, rozšířená virtuální realita, virtuální prohlídky a podobně. Všechny tyto výstupy se pak objeví na novém regionálním kulturním portálu. Pozornost zde bude výrazně věnována i průmyslové historii a průmyslovému dědictví s cílem podchytit specifika uhelného kraje.

Co nabídne Černá kostka oproti současné knihovně?

Ve zkratce, provoz 24 hodin denně 7 dní v týdnu 365 dnů v roce, 2 podzemní a 9 nadzemních podlaží, 164 parkovacích míst, 1,2 mil. ks svazků, chytré technologie, inteligentní řídicí systém budovy, automatizované ovládání intenzity světla a teploty, knihovní systém nové generace, robotický systém pro manipulaci s fondem, třídička fondu, 5G síť, samoobslužný provoz, QR kódy, nahrávací studio, 3D tiskárny, 3D pera, 3D skener, virtuální realita, výukoví roboti, výukové sady IoT, laserová řezačka, plotr, termolis, kolaborativní robotické rameno, programovací šicí a vyšívací stroje…

K dispozici budou týmové i individuální studovny, multimediální učebny, experimentální kino, konferenční sály, výstavní prostory, literární kavárna s noční studovnou a v celé budově řadu studijních a relaxačních zón.

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Celkové náklady: 2 mld. Kč
Doba realizace: 2021-2026
Zahájení provozu: 2027

Energetické poradenství pro obce a podniky zajistí Centrum veřejných energetiků

Poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města, obce i malé a střední podniky bude nově zajišťovat Centrum veřejných energetiků.

Nabídne konzultace v oblasti úspor energií, energetického managementu, využívání finančních nástrojů a transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu klimatu.

Síť energetických odborníků bude rozmístěna napříč krajem v Ostravě, Karviné, Frýdku-Místku, Třinci, Novém Jičíně, Opavě, Bruntále a Vítkově a dalších městech.

Centrum veřejných energetiků je jedním ze 13 strategických projektů, které podpoří Moravskoslezský kraj v přechodu k nízkoemisní ekonomice. O strategických projektech jsme psali v článku Moravskoslezský kraj vybral 13 strategických projektů, které podpoří jeho transformaci.

Projekt zaštítí Moravskoslezské energetické centrum, které zajišťuje odborné poradenství v oblasti energetiky a energetického managementu, usiluje o rozvoj čisté mobility a související infrastruktury a podporuje firmy v oblasti transformace průmyslu a energetiky pro dosažení klimatické neutrality.

Nové krajské Muzeum nákladních automobilů TATRA přestavuje 80 vozů i Slovenskou strelu

Už měsíc má otevřeno nové krajské Muzeum nákladních automobilů TATRA. Svým návštěvníkům nabízí nejen osm desítek užitkových vozidel TATRA a další technické skvosty, ale i rozšířenou realitu a videomapping.

Expozice je rozdělena na 14 tematických celků. Od prvních užitkových, přes hasičské, vojenské, závodní, expediční až po současné stroje. K vidění zde jsou i historické motocykly Rybičkovy sbírky. Jedním z největších lákadel je rychlovlak Slovenská strela, který je národní kulturní památkou. Umístěn je v bezprostřední blízkosti muzea.

„Co se do budovy muzea nevešlo, mohou návštěvníci poznat v rozšířené realitě. Takto se seznámí s vnitřním interiérem vozu nebo s tím, jak funguje motor. Velký úspěch bude mít určitě řízení modelů aut, samozřejmě opět v rozšířené realitě. Malí i velcí návštěvníci si budou moci uličkami muzea projet třeba Tatrou 815 známou svou cestou kolem světa,“ prozradil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že nové muzeum se bude pyšnit jako jediné muzeum v republice celoplošným pokrytím rozšířenou realitou v tak velkém rozsahu. 

Nové Muzeum nákladních automobilů vyšlo na 171,1 milionu korun. Největší část nákladů, 105 milionů korun, pokryly peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šest milionů přispěl stát, zbytek pokryl krajský rozpočet. Samotná stavba přišla na 141 a půl milionu korun, vybudování expozice stálo celkem 18,3 milionu, zbytek prostředků byl využit na interiéry a ostatní náklady.