Podporujeme podnikání v MSK: získejte 80% dotaci na rozjezd či rozvoj podnikání nebo bezúročný úvěr díky OP Spravedlivá transformace

Nové možnosti z Operačního programu Spravedlivá transformace jsou k dispozici pro podnikatele
z Moravskoslezského kraje. Už nyní mohou podniky žádat o bezúročný úvěr Transformace, který nabídne financování investičních aktivit firem až do sta milionů korun.

Malé a střední firmy budou moci od září využít 80% dotace na rozjezd, rozvoj a inovace v podnikání až do milionů korun. Pro zájemce z řad fyzických osob je nachystán voucher pro ověření podnikatelských dovedností či business plánu v hodnotě 50 tisíc korun.

JIŽ SPUŠTĚNO – ÚVĚR TRANSFORMACE

Až 100 milionů korun pro transformaci podnikání

Pro malé a střední podnikatele, kteří plánují větší investiční akci nad 500 tisíc korun je k dispozici bezúročný úvěr Transformace Národní rozvojové banky, který nabízí financování až 90 % nákladů investice. Úvěr lze použít na aktivit níže.  

 • pořízení strojů a zařízení
 • pořízení budov, včetně pozemků
 • technické zhodnocení budov a pozemků
 • pořízení technologických postupů, softwaru, programů a licencí

Bližší informace na webu NRB: Úvěr transformace – NRB

PŘIPRAVUJE SE – VOUCHERY PRO PODNIKATELE

50 000 Kč na ověření podnikatelského nápadu

Pro fyzické osoby a podnikavce nabízí voucher pro rozvoj podnikání prostředky na služby expertů, kteří vyhodnotí předpoklady pro podnikání či efektivně nastavený business plán.

Až půl milionu Kč na rozjezd a rozvoj podnikání

Jste malým a středním podnikem a rádi byste si pořídili vybavení provozovny či ji upravili pro své potřeby? Voucher pro rozvoj podnikání nabízí až 500 tisíc Kč na tyto náklady včetně nákupu služeb expertů, kteří Vám pomohou posunout vaši firmu. Pokud Váš projekt povede k jednomu z těchto cílů, můžete se od září hlásit o dotační podporu na krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

A. K zahájení podnikání
B. K zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb
C. K rozšíření stávající výroby nebo stávajících poskytovaných služeb
D. Ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti (např: snížení provozních nákladů)

Až 1 milion Kč na vývoj a zlepšování produktů, služeb či nového zaměstnance pro inovace

Pokud jste zavedenou firmou, která chce vyvíjet nové produkty či služby můžete využít inovační voucher. Kromě nákupu služeb souvisejících s testováním či vývojem nového produktu či služby můžete financovat osobní náklady nového zaměstnance, který bude zapojen do inovačního projektu včetně pořízení potřebného zařízení, materiálů či nehmotného majetku. Podmínky pro tento typ voucheru jsou náročnější, odměnou je však až milion korun a 80% dotace. Inovační voucher získá tento, kdo splní následující kritéria.

A. Projekt řeší vývoj a tvorbu nových produktů a služeb
B. V rámci realizace projektu proběhne otestování nových produktů a služeb
C. Realizací projektu dojde k zvýšení funkčnosti produktu a služeb
D. Realizací projektu dojde k tvorbě účelových pracovních míst v oblasti inovací produktů a služeb

1. Konečný žadatel je konečným uživatelem nových produktů a služeb
2. Zaměření projektu je v souladu s krajskými doménami specializace identifikované v Regionální inovační strategii  (e-health, smart-agri, vodíkové technologie, informační technologie, technologie pro výrobu, přenos a uchování energií, Nové materiály, kulturní a kreativní průmysl (Bližší informace: Domény specializace MSK)

* Projekt splní podmínky přijatelnosti, pokud bude naplněno kritérium 1 a 2 a zároveň alespoň jedno z výše z kritérií A-D.

Vaše dotazy zodpovíme, využijte e-mailové adresy:

Úvěr transformace: jiri.keler@nrb.cz

Vouchery pro podnikatele: adam.skava@msk.cz, lukas.stavel@ms-ic.cz

PODNIKATELSKE-VOUCHERY

Stáhnout PDF

UVER_TRANSFORMACE

Stáhnout PDF

Revitalizace oblíbené „Štěrkovny“ směřuje do další fáze

Koncem června letošního roku má být dokončena první etapa projektu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. Pro druhou etapu nyní město Hlučín připravuje podklady.

V rámci projektu se již podařilo realizovat veškeré vodohospodářské stavby, navýšit hráze na řece Opavě nad stoletou vodu, upravit břehy a vybudovat nové funkční objekty na Hlučínském jezeře nebo vystavět dvě lávky pro cyklisty a pěší přes potok Juliánka a přes řeku Opavu.

Na konci projektu má dojít k

 • zajištění protipovodňové ochrany území,
 • sanaci, rekultivaci a revitalizaci území,
 • obnově dopravní a technické infrastruktury zničené v důsledku těžby šterkopísku,
 • navrácení území do stavu blízkého přírodě.

Těžbou štěrkopísku došlo v minulosti v okolí Hlučínského jezera k devastaci přírody a krajiny. Byl přeložen a narovnán původně přírodně meandrující tok řeky Opavy. Ovlivnění režimu spodních vod mělo negativní dopad na okolní zdroje vody. Byly zlikvidovány vzrostlé stromy, louky a tůně, které sloužily jako úkryt pro zvěř a ptactvo.

Nositelem projektu je Město Hlučín, podílí se na něm také obce Kozmice, Dobroslavice, Jilešovice a Děhylov, Povodí Odry, s. p., Správa silnic Moravskoslezského kraje a Moravskoslezský kraj. Do projektu se svými názory mohli zapojit také obyvatelé Hlučína, a to jak prostřednictvím dotazníku, tak veřejné konference, která se uskutečnila koncem loňského roku. Hlučíňané se vyjádřili pro to, aby v části jezera zůstaly služby a část byla čistě přírodního charakteru bez údržby.

Cíle 1. etapy

 • zajištění protipovodňové ochrany
 • vyčlenění lokality z aktivní zóny záplavového území, a tím umožnění dalšího rozvoje této lokality
 • rekonstrukce funkčních objektů Hlučínského jezera a jejich dimenzování na bezpečné převedení průtoku
 • revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku
 • odstranění starých ekologických škod
 • obnova přirozeného vodního režimu

Cíle 2. etapy

 • obnova zničených a poškozených komunikací
 • obnova narušené a zničené infrastruktury
 • vybudování chybějící dopravní a technické infrastruktury
 • obnova krajiny a zeleně
 • využití řešeného území pro rekreační účely

Nositel projektu: Město Hlučín
Investor: Ministerstvo financí ČR
Garant projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Dosud vynaložené náklady investorem: 557 038 797 mil. korun bez DPH

Přípravná fáze: od roku 2008
Realizační fáze I. etapy: 2020 – 2023

Podrobný průběh prací můžete sledovat na tomto odkazu.

Seminář IROP ZAKÁZKY TOUR přinese aktuální informace k veřejným zakázkám IROP

Příští pátek 21. dubna se bude v Ostravě konat seminář IROP ZAKÁZKY TOUR, jehož cílem je poskytnout žadatelům aktuální informace k veřejným zakázkám v Integrovaném regionálním operačním programu.

Kdy: 21. 4. 2023 od 8:30 do 13:00

Kde: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava (sál Zastupitelstva MSK)

Více informací na tomto odkazu.

Seminář pořádá Územní odbor IROP pro Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Oddělením administrace veřejných zakázek Brno.

CRR-IROP-PROGRAM_IROP-TOUR_Ostrava_21.4.2023-1

Měsíční přehled dotací pro starosty a starostky na jedno kliknutí

Často slýcháte, že existuje mnoho zdrojů financování, ale vy nevíte, kde je hledat? Chtěli byste mít základní přehled o možné podpoře pro vaše obecní projekty i bez využití poradenské firmy a pravidelně sledovat dotační novinky? Rádi vám bezplatně poradíme a podpoříme v rozvoji vaší obce.

Aktuální měsíční přehled financování

Každý měsíc nabízíme aktuální přehled dotačních zdrojů pro obce z evropských, národních i krajských programů, díky kterému můžete lépe plánovat své projektové záměry.

Osobní konzultace na krajském úřadu

Nově nabízíme také možnost sjednat si schůzku na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, kde můžeme osobně probrat vaše konkrétní projektové záměry a poradit vám ohledně vhodných zdrojů financování. Domluvte si schůzku přes tento formulář.

Krajská databáze projektů

Své projektové záměry můžete vkládat do krajské databáze. Podle jejich zaměření pak vybíráme nejžádanější oblasti finanční podpory, o kterých informujeme. Momentálně jsou to dopravní infrastruktura, cestovní ruch a kultura, vzdělávání, občanská vybavenost, životní prostředí a úspory.

Novinky na Facebooku

O zajímavých programech i úspěších v oblasti rozvoje Moravskoslezského kraje vás informujeme také na našem Facebookovém profilu hrajeMSKrajem.

Welcome to MSK! V ostravském Expat Centru jsme přivítali nově příchozí ze zahraničí

Nové zahraniční studenty, pracovníky s rodinami a další ostravské expaty jsme přivítali ve čtvrtek 16. února v Expat Centru Ostrava (OEC). Představili jsme jim Moravskoslezský kraj, jeho nejzajímavější místa a atraktivity i změny, které se v regionu odehrávají v rámci transformace. Kromě toho získali účastníci akce Welcome to Ostrava praktické rady, jak se zorientovat ve městě a jaké služby jim může OEC nabídnout.

Ostrava Expat Centre vzniklo jako jeden ze strategických projektů podporovaných krajem právě proto, aby pomohlo začleňovat cizince žijící v Ostravě a regionu do života a pracovního trhu. Chce také pomoci přilákat talenty ze zahraničí, cílí zejména na odborníky v kreativních, manažerských, výzkumných a akademických profesích, ale nejen je.

2023_2_16_Welcome-to-Ostrava_Expat-centrum

Díky OEC najdou cizinci žijící v kraji, ale i ti, co se zde teprve plánují přistěhovat, vše potřebné na jednom místě – od nabídky práce a bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Centrum pravidelně pořádá volnočasové i vzdělávací akce v angličtině pro širokou veřejnost. Zároveň rozjelo YouTube kanál, na kterém radí, jak najít práci nebo jak se vyznat v různých typech smluv.

Projekt Expat Centra navazuje na strategii Ostravy FajnOVA a je i jedním ze strategických projektů Moravskoslezského kraje.

Welcome to Ostrava (Ostrava Expat Centre)

Obrázek 1 z 4

Nová podoba dolu Gabriela a další novinky v projektu POHO Park

Projekt POHO Park, živé centrum pohornické krajiny Karvinska má nově zpracovanou architektonickou studii, před dokončením je studie proveditelnosti, finišují přípravy žádosti o dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci a rýsuje se způsob financování jeho provozu.

„Chceme, aby se území v budoucnu dál rozvíjelo, vznikly zde nové průmyslové plochy, ale nemůžeme zapomínat, že se tady odehrál jeden z nejdůležitějších příběhů historie energetiky u nás. Nechceme tradiční hornické muzeum, těch je hodně. Chceme spíše ukázat, jak žili lidé na povrchu a co všechno s sebou hornictví přinášelo. Celý areál bude splňovat náročná energetická kritéria, nová přístavba bude jako jedna z prvních staveb u nás stoprocentně rozebratelná a recyklovatelná,“ říká 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro energetiku, průmysl a chytrý region Jakub Unucka.

Nová podoba dolu Gabriela, zdroj fotografií POHO2030

„Návštěvnické centrum nabídne zábavu, kulturu i prostor pro odpočinek. K dispozici budou výstavní a konferenční sály, ale také komerční prostory. Lidé se sem budou sjíždět na nejrůznější akce nebo třeba navštíví unikátní audiovizuální expozici, která představí příběh zaniklé Karviné. Jsme v kraji hrdí na industriální dědictví a i tady chceme ukázat, že tyto památky mají co nabídnout a přitahují čím dál více lidí,“ představuje vizi projektu náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Bývalý důl Gabriela se promění v živé centrum pohornické krajiny. Půlmiliardový projekt na rekonstrukci je
Odhalení modelu POHO Parku, zdroj msk.cz

Projekt POHO Park je součástí programu POHO 2030, který koordinuje komplexní rozvoj území mezi městy Karviná, Havířov a Orlová. POHO Park řeší území o celkové rozloze 22 hektarů rozkládající se od kostela sv. Petra z Alkantary včetně přilehlé vodní plochy až k bývalému dolu Gabriela. Navazovat bude i na další chystané projekty v území, mimo jiné Eden.

Odhadované náklady projektu: 503 milionů Kč
Dotace z Fondu pro spravedlivou transformaci: 85 %
Provozovatelé:
Moravskoslezský kraj, statutární město Karviná, MSID a spolek Iniciativa Dokořán
Zahájení stavebních prací:
2025
Spuštění provozu:
2027

CEPIS nabídne unikátní studijní obory a podpoří podnikání na Karvinsku

Inovativní podnikání, Digitální Business, Economics and Management. Studentům těchto tří již akreditovaných studijních programů Slezské univerzity v Opavě nabídne kvalitní zázemí nové Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií – CEPIS.

Unikátní prostor pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání vyroste v těsné blízkosti stávající budovy Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity na Univerzitním náměstí v Karviné. Svou činností bude CEPIS napojen na úspěšnou platformu Business Gate.

Mezi hlavní přínosy CEPIS pro region a své okolí patří podpora podnikavosti a inovací, zvýšení počtu studentů, propojení studia a praxe, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, vytvoření pracovních míst i kultivace veřejného prostoru.

Vizualizace interiéru nového Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií

3 otázky pro autory projektu

Očekáváte zvýšený zájem o studium na OPF v Karviné, jak budete nové studenty lákat ke studii zrovna u Vás?

Snažíme se výuku přizpůsobit potřebám mladé generace a podpořit jejich motivaci ke studiu ekonomicky zaměřených programů. Tímto přístupem a nabídkou unikátních studijních programů se lišíme od tradičních ekonomických vysokých škol a fakult.

V posledních letech pozorujeme narůstající zájem o studium na OPF. Naši uchazeči oceňují především moderní profesně zaměřené studijní programy a intenzivní spolupráci fakulty s odbornými partnery z řad firem, neziskových organizací nebo veřejné správy.

Při plánování nových oborů jste se Inspirovali v zahraničí, můžete popsat tuto dobrou praxi?

Program „Inovativní podnikání“ vychází z finského vzdělávacího konceptu Tiimiakatemia (anglicky Team Academy), který je vyvíjen již od roku 1993 a funguje na celé řadě vzdělávacích institucí po celém světě (např. Finsko, Španělsko, Německo, Velká Británie, USA, Holandsko, Maďarsko). V Česku je tento studijní program vyučován pouze na dvou místech – u nás v Karviné a v Praze.

Výuka probíhá metodou learning by doing. Studenti si během studia založí reálnou firmu, učí se tím, že skutečně podnikají. Při „vzdělávací“ podnikatelské činnosti spolupracující s odborníky z praxe a zástupci firem.

Jaký přínos má projekt CEPIS pro Karvinsko, jeho obyvatele a Moravskoslezský kraj jako celek?

Počet podnikatelů v Moravskoslezském kraji je výrazně pod českým průměrem, na Karvinsku je vůbec nejnižší. V celém regionu schází 1 600 firem. CEPIS na tento problém přímo reaguje. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že téměř 50 % absolventů studijních programů vyučovaných podle standardů Team Academy se po ukončení studia věnuje samostatnému podnikání.

V neposlední řadě máme ambicí díky moderní formě výuky a infrastruktuře přilákat do Karviné a regionu nové talentované studenty i z jiných krajů a že zahraničí. Projekt navíc vytvoří nová pracovní místa.

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě
Celkové náklady: 620 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2024-2027

OP Spravedlivá transformace zveřejnil harmonogram výzev pro Moravskoslezský kraj

Operační program Spravedlivá transformace právě zveřejnil předběžný harmonogram výzev pro Moravskoslezský kraj. Výhodou těchto výzev je, že příjemci dotace nemusí soutěžit se zbytkem České republiky, zdroje jsou určeny pouze pro náš region.

Pokud Váš projekt odpovídá zaměření výzev, neváhejte nám jej zaslat skrze regionální databázi. Pomůžete nám tak nastavit lepší podmínky pro Vaše projekty a my Vám budeme moci poskytnout o výzvách více informací.

Webináře k výzvám OP ST pro základní a střední školy

K plánovaným výzvám Vnitřní konektivita základních škol a Modernizace odborných učeben a konektivita středních škol, jejichž termín se posouvá na 15. 2., pořádáme webinář ve dvou termínech, a to ve čtvrtek 9. 2. a úterý 14. 2. vždy od 13 do 15 hodin.

Webinář je určen pro základní a střední školy a proběhne online přes platformu MS Teams:

Pozvanka-na-webinar-OP-ST_ucebny-a-konektivita

Nový rok, nové výzvy! Zapojte se se svými projekty do transformace kraje.

V listopadu bylo oficiálně zahájeno čerpání miliard z Fondu pro spravedlivou transformaci (více informací v článku), který pomůže regionu s přechodem k nízkoemisní ekonomice založené na inovacích a dovednostech. V průběhu února vyhlásí Ministerstvo životního prostředí nové výzvy, které finančně podpoří projekty v oblasti oběhového hospodářství a rozvoje vzdělávání.

Podmínky již jsou zveřejněny na webu OPST.CZ

10. výzva – Konektivita škol v Moravskoslezském kraji – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz)

7. výzva – Odborné učebny středních škol v Moravskoslezském kraji – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz)

Výhodou těchto výzev je, že příjemci dotace nemusí soutěžit se zbytkem České republiky, zdroje jsou určeny pouze pro Moravskoslezský kraj.

V přípravě jsou i další výzvy, které se zaměří mimo jiné na řemeslné dílny, revitalizaci brownfieldů nebo začínající podniky.

Pokud chcete získat více informací o těchto výzvách, zadejte své projektové záměry do naší Databáze projektových záměrů Moravskoslezského kraje 2021+.

Geoportál dopravní infrastruktury MSK získal 2. místo EGOVERNMENT THE BEST 2022

Geoportál dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje získal 2. místo v soutěži EGOVERNMENT THE BEST 2022 v kategorii krajů. Nejlepší projekty rozvíjející elektronizaci veřejné správy již po sedmnácté ocenil Magazin Egovernment.

Geoportál umožňuje sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci informací o síti pozemních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, tedy silnic II. a III. třídy.

Systém poskytuje aktuální informace o stavu pozemních komunikací, umožňuje jednotnou správu pozemních komunikací ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a dále zpřístupní relevantní informace pro management kraje, odbornou i laickou veřejnost.

Geoportál dopravní infrastruktury obsahuje Silniční mapu Moravskoslezského kraje a Digitální mapu pozemních komunikací, které jsou určeny veřejnosti. Neveřejná část Geoportálu dopravní infrastruktury je určena pro pracovníky Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj zahájil čerpání 41 miliard z Fondu pro spravedlivou transformaci

Fond spravedlivé transformace má za cíl umožnit regionům řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. K zahájení čerpání z tohoto fondu došlo symbolicky v Bruselu na high-level konferenci Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech, kde zástupci Moravskoslezského kraje představili jeho vizi přechodu na nízkoemisní ekonomiku v následujících letech.

„Cílem konference bylo ukázat zástupcům evropských institucí a dalším účastníkům akce, že jsme odvedli kus poctivé práce a jsme připraveni začít sbírat její plody v podobě prvních výzev z Operačního programu Spravedlivá transformace,“ komentoval zmocněnec hejtmana pro transformaci Zdeněk Karásek.

Pro čerpání financí z Operačního fondu Spravedlivá transformace doporučil Moravskoslezský kraj 13 strategických projektů, se kterými se můžete seznámit zde.

„Strategické projekty vnímám jako obrovskou příležitost pro dokončení transformace našeho regionu, rozvoj podnikání poháněného inovacemi k vysoké přidané hodnotě, nabízející zajímavou a dobře placenou práci pro kvalitně připravené lidi. A to vše s vysokou odpovědností k životnímu prostředí a celkovému růstu kvality života,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

První výzvy určené pro financování strategických projektů uhelných krajů byly vyhlášeny 14. listopadu, oficiální příjem žádostí byl spuštěn 30. listopadu. Bližší informace naleznete na webu www.opst.cz.

Vize kraje a některé ze strategických projektů byly představeny i v reportáži České televize natočené v rámci cyklu Česko a Evropa řeší klima.

Fotografie z konference
Just Transition in Coal and Energy Intensive Regions – Leaving no-one behind

Přes 40 podnikatelů se zúčastnilo semináře o aktuálních příležitostech 2021+

Vzdělávací seminář, organizovaný Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, se konal ve čtvrtek 1. prosince 2022. Více než 40 podnikatelům, kteří se semináře zúčastnili, byly představeny možnosti finanční podpory investičních projektů, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů.

Účastníci se seznámili s iniciativou kraje v oblasti rozvoje vodíkových technologií a s aktuálními informacemi o možnostech podpory z programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který v příštím roce pokročí do své finální fáze.

Prostor byl věnován také Operačnímu programu Spravedlivá transformace a plánovaným novým úvěrovým možnostem pro podnikatele. Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR představili systém investičních pobídek v České republice s důrazem na plánované změny.

Prezentace ze semináře ke stažení:

program_seminare_MPO_MSK_2022_12_01

Seminář: Aktuální příležitosti pro podnikatele 2021+

Dovolujeme si vás pozvat na seminář Aktuální příležitosti pro podnikatele v období 2021+. Seminář pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Uskuteční se dne 1. prosince 2022 v čase 14:00 – 17:00 hod, v sále zastupitelstva, krajský úřad, 28. října 117, Ostrava.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možností finanční podpory investičních projektů, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů. Nejprve se dozvíte o možnostech podpory z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Konzultovat můžete přijít rovněž realizaci projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který v příštím roce pokročí do své finální fáze. Následně bude představen systém investičních pobídek v České republice s důrazem na plánované změny. Ze strany Moravskoslezského kraje jsou pro Vás připraveny aktuální informace o podpoře pro podnikatele v rámci OP Spravedlivá transformace.

Účast na semináři je bezplatná. Zaregistrujte se prosím vyplněním tohoto formuláře, a to do pondělí 28. listopadu.

Prezentace ze semináře ke stažení:

program_seminare_MPO_MSK_2022_12_01

4 živé laboratoře projektu REFRESH se zaměří na energetickou soběstačnost kraje, moderní materiály, průmysl 4.0 i společenské dopady transformace

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava společně s Moravskoslezským inovačním centrem stojí za strategickou vizí SMARAGD (SMARt And Green District), která má podpořit úspěšnou hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci Moravskoslezského kraje. Vize staví na rozvoji takzvaných živých laboratoří, které podporují spolupráci napříč aplikační a akademickou sférou, propojí tedy špičkové vědce, studenty, firmy i veřejnou správu.

Klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD je projekt REFRESH zaměřený na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. Kromě VŠB-TUO a MSIC se na něm podílí také Ostravská univerzita, výzkumná instituce Fraunhofer-Gesellschaft, malé a střední firmy i průmysloví giganti.

REFRESH umožní vznik čtyř vzájemně provázaných živých laboratoří (Living Labs). Jde o ve světě prověřený koncept postavený na multilaterální spolupráci mezi zástupci výzkumu a vzdělávání a inovativními firmami. Sdílením znalostí i informací se vytváří unikátní podhoubí pro zrod inovací a jejich uplatnění v praxi.

 • Energy Lab bude usilovat o zajištění energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti v Moravskoslezském kraji.
 • Materials & Environment Lab bude vyvíjet nové generace materiálů pro 21. století prostřednictvím unikátních metod atomárního inženýrství.
 • Industry 4.0 & Automotive Lab se bude zabývat průmyslem 4.0, trendem digitalizace výrobních a montážních procesů, logistických a dopravních procesů, díky nimž lze v konečném důsledku efektivně optimalizovat čas, lidské zdroje, spotřebu a využití elektrické energie, zátěž životního prostředí i finanční náklady.
 • Social Lab se zaměří na významné společenské změny způsobené transformací, mimo jiné na (energetickou) chudobu, nezaměstnanost, kriminalitu nebo sociální mobilitu.

Více informací o vizi SMARAGD a projektu REFRESH shrnuje newsletter na smaragdova.cz.

3 otázky pro prorektora VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igora Ivana

Jak se zrodila myšlenka vize SMARAGD a čtyř živých laboratoří?

Na počátku byl projekt REFRESH, uvědomili jsme si však, že jeden projekt nemůže transformovat celý kraj. Spojili jsme se proto s MSIC a připravili celkovou vizi transformace regionu. Základní kámen projektu REFRESH souvisel s moderní energetikou. Okamžitě jsme si však uvědomili, že ta se nemůže vyvíjet bez nových materiálů. Proto jsme tuto roli postupně posilovali, až vznikla další živá laboratoř se zaměřením na materiálový výzkum. Jelikož ale nejde jen o generování a ukládání energie, ale také o její racionální využívání, je součástí rovněž živá laboratoř zaměřená na Průmysl 4.0 a automotive. Od počátku nám bylo jasné, že tyto velké změny budou mít významný dopad na společnost a budeme se setkávat s fenomény jako (energetická) chudoba, nezaměstnanost či sociální mobilita. Toto všechno vykrystalizovalo v projekt REFRESH.

Jaké poslání mají jednotliví partneři?

Univerzita cílí na rozšíření svého potenciálu zapojením nejlepších světových vědců, vybudováním unikátní infrastruktury a důrazem na mezinárodní spolupráci. Díky tomu bude generovat špičkové výsledky publikovatelné v nejlepších vědeckých časopisech. Se stejnou snahou však chceme také usilovat o transfer slibných výsledků aplikovaného výzkumu do praxe. Zároveň budeme vychovávat vzdělané mladé absolventy, kteří budou uplatnitelní v technologických firmách, nebo si technologické firmy budou přímo zakládat.

Rolí MSIC je rozšíření portfolia klientů univerzity z řad technologických firem, přicházet s novými službami a programy na podporu růstu a inovací ve firmách a hledat a realizovat nové cesty pro komercializaci duševního vlastnictví vytvořeného v rámci veřejného výzkumu. Tento vzorec územní souvislosti mezi technickou univerzitou a technologickými firmami lze vysledovat po celém světě.

Jaký přínos bude mít projekt pro Moravskoslezský kraj?

Naplňování vize SMARAGD zásadně posílí inovační ekosystému Moravskoslezského kraje, jež bude patřit mezi tři nejrychleji rostoucí regiony ČR v intenzitě podnikání a znalostní ekonomiky a rostoucích mzdách díky investicím d vědy a výzkumu. Z dlouhodobého hlediska jsou přínosem excelentní výsledky výzkumu, které přitahují špičkové aplikační partnery a současně jsou předávány neustále novým absolventům navazujících studijních programů. Z krátkodobější perspektivy jsou benefitem konkrétní aplikace spolupracujících technologických firem, rychle rostoucí startupy a komunity aplikačních partnerů hledajících nové způsoby řešení potřeb svých zákazníků.

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Celkové náklady: 3,1 mld. Kč
Přípravná fáze: 2022

Realizační fáze: 2023-2027

Výzva pro mladé ve věku 15-24 let, zapojte se do boje s klimatickou změnou!

Projekt EUTeens4Green vyhlásil výzvu pro mladé lidi ve věku 15-24 let žijící ve strukturálně postižených regionech, v České republice tedy v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Díky výzvy můžete získat až 10 000 eur na projekt, který přispívá ke snižování dopadů klimatického oteplování nebo pomáhá zranitelným lidem v regionu vyrovnat se s dopady odklonu od uhlí a směřováním ke klimaticky neutrální ekonomice.

Do výzvy se můžete přihlásit na tomto odkaze. Návrh projektu je nutné odevzdat v anglickém jazyce, a to do čtvrtku 3. listopadu.

Více informací o projektech se dozvíte na webinářích, které jsou pořádány ve středy a soboty od 18:00, tedy 19., 22., 26. a 29. října. Přihlaste se zde.

Bezplatné poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility nabídne Centrum veřejných energetiků

Bezplatné odborné poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje čisté mobility pro města a obce v Moravskoslezském kraji bude nově nabízet Centrum veřejných energetiků (CVE), které je jedním z 13 plánovaných transformačních projektů regionu.

Odborné poradenství se zaměří zejména na tato témata:

 • úspory energie,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • možné formování strategie v energetice,
 • energetický management,
 • poradenství v oblasti nákupu energií,
 • procesy a řízení v energetice,
 • inovace v energetice a mobilitě,
 • energetické komunity ad.

Kde bude CVE nabízet své služby?

Centrum bude začleněno do organizační struktury Moravskoslezského energetického centra, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Další pracoviště mají být rozmístěna po celém regionu, aby byla městům a obcím napříč krajem co nejblíže. V případě schválení projektu je jeho zahájení plánováno na rok 2023.

Jak se liší služby CVE oproti komerčním, poradenským službám?

Činnost Centra bude oproti nabízeným službám tematicky komplexnější. Zabýváme se pestrou škálou témat v oblasti energetiky, udržitelné mobility a klimatu. Hlavní výhodou CVE je proaktivní, koncepční přístup. Budeme iniciovat investice v území a zároveň spolupracovat a komunikovat s důležitými aktéry v regionu.

Základem motivace pracovníků Centra nebude vykazování hodin konzultací nebo jednoduchých žádostí, ale efektivní kombinace komunikace a osvěty, koncepční práce, poradenství, pomoci při navrhování a přípravě projektů a propojování vhodných subjektů tak, aby v MSK vznikaly maximálně efektivní investice.

Je také nutné zdůraznit, že energetické poradenství Centra veřejných energetiků bude zdarma. Jeho cílem není vlastní zisk, ale nasměrování obcí ke zvyšování energetické účinnosti, bezemisní mobilitě a klimatické neutralitě v souladu s transformací Moravskoslezského kraje.

Jaký přínos má projekt pro obyvatele Moravskoslezského kraje?

S ohledem na současnou situaci na energetickém trhu lze předpokládat, že poptávka po činnosti veřejných energetiků bude velmi vysoká. Systematická pomoc odborníků v území, budování znalostní základny a širokého partnerství napříč krajem pomůže nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice a čisté mobilitě.

Nositel projektu: Moravskoslezské energetické centrum
Celkové náklady: 200 mil. Kč

Přípravná fáze: 2022
Realizační fáze: 2023-2028

Vše o krajských silnicích v novém Geoportálu

Moravskoslezský kraj spustil Geoportál dopravní infrastruktury, informační systém umožňující sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci informací o síti pozemních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, tedy silnic II. a III. třídy.

Systém poskytuje aktuální informace o stavu pozemních komunikací, umožňuje jednotnou správu pozemních komunikací ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a dále zpřístupní relevantní informace pro management kraje, odbornou i laickou veřejnost.

Geoportál dopravní infrastruktury obsahuje Silniční mapu Moravskoslezského kraje a Digitální mapu pozemních komunikací, které jsou určeny veřejnosti. Neveřejná část Geoportálu dopravní infrastruktury je určena pro pracovníky Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Soutěž StartUp Voucher podpoří začínající i inovující podnikatele

Pro startupy nebo firmy s inovativním nápadem organizuje Moravskoslezské inovační centrum soutěž STARTUP VOUCHER.

Přihlášení mohou získat nejen až 500 000 Kč na rozjezd svého projektu, ale také kontakty na experty či investory a další ceny. MSIC navíc soutěžícím otevře dveře na 3 evropské trhy, kromě českého také na polský a slovenský.

Přihlášku je nutné zaslat do 30. září, vyhlášení vítězů pak proběhne v Ostravě 24. listopadu.

Bližší informace o soutěži najdete na webu CEE Startup Network. Tato platforma propojuje menší regiony, které stojí mimo hlavní města, a poskytuje jim silnější hlas na startupové scéně.

Startup-Voucher-MSIC

IROP vyhlašuje nové výzvy, třeba na knihovny nebo kybernetickou bezpečnost

V červenci a srpnu se v rámci Integrovaného regionálního operačního programu začaly otevírat nové výzvy, které se zaměřují na podporu rozvoje knihoven, kybernetické bezpečnosti, mateřských škol, eGovernmentu a IZS. Veškeré informace naleznete na tomto odkazu, o nových výzvách budeme také pravidelně informovat na našem Facebookovém profilu hrajeMSKrajem. K dnešnímu datu jsou otevřeny 2 výzvy – Knihovny a Kybernetická bezpečnost.

Knihovny

 • Datum otevření výzvy: 28. 7. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 2. 2. 2023
 • Oprávnění žadatelé: Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem
 • Bližší informace k výzvě

Kybernetická bezpečnost

 • Datum otevření výzvy: 16. 8. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 20. 9. 2023
 • Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, státní podniky, NNO, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
 • Bližší informace k výzvě

Prozkoumejte pohornickou krajinu. POHO den 2022 se koná už tento víkend

Pohornická krajina se otevírá veřejnosti, což dokazuje už druhý ročník festivalu POHO den organizovaný POHO2030, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery.

Letos se bude konat v sobotu a neděli 27. a 28. srpna, těšit se můžete na skvělou hudbu, zábavu pro děti i dospělé i výbornou gastro zónu. V neděli pak můžete prozkoumat historii pohornické krajiny na dvou exkurzích/komentovaných prohlídkách:

Celý program a bližší informace naleznete na tomto odkazu. Vstup na festival je zdarma.

Zajímá vás, jak se bude dále proměňovat pohornická krajina? Přečtěte si článek o projektu revitalizace dolu Gabriela na tomto odkazu.

Webinář: Příležitosti programu RE:START 21+

Moravskoslezský kraj společně s Ministerstvem pro místní rozvoj pořádá webinář pro obce, instituce, neziskové organizace, malé a střední podniky i odbornou veřejnost Moravskoslezského kraje, a to v pondělí 29. srpna od 9:00 do 11:30 online přes platformu MS Teams.

Na webináři se dozvíte více o

 • aktuální podpoře regionálního rozvoje,
 • nových zdrojích na podporu revitalizace brownfieldů,
 • přípravě V. akčního plánu programu RE:START a zvýhodnění kraje v budoucích výzvách,
 • úspěšnosti kraje v rámci programu RE:START a mnohém dalším.

Registrujte se zdarma do pátku 26. srpna přes e-mail simona.stastna@mmr.cz, obratem Vám bude zaslán link na připojení.

Program_seminar_RESTART_29.8.2022