Krajský atlas získal 1. místo v soutěži Mapa roku 2021

Podrobný Atlas Moravskoslezského kraje představuje náš region ve více než 100 přehledných mapách. Témata jsou rozdělena dle prioritních oblastí Strategie rozvoje kraje pro roky 2021-2027. Čtenář si v něm tak snadno nalistuje informace o podnikání, kvalitě života nebo ovzduší, a získá i rychlé srovnání napříč krajem.

I díky tomu získal Atlas Moravskoslezského kraje v soutěži Mapa roku 2021 pořádané Českou kartografickou společností 1. místo v kategorii Atlasy, soubory a edice map.

Jak financovat veřejnou infrastrukturu s pomocí Národní rozvojové banky?

Jak financovat veřejnou infrastrukturu? Jaké jsou možnosti financování prostřednictvím Národní rozvojové banky? Jaké jsou možnosti poradenství?

Na tyto otázky odpovídali odborníci v průběhu semináře na téma Investice do veřejné infrastruktury, který se konal ve středu 8. června v hotelu Imperial v Ostravě a zúčastnilo se jej téměř 40 účastníků.

Akce byla rozdělena do 6 bloků. Ke každému z nich přikládáme krátký popis a prezentaci.

1. Financování veřejné infrastruktury | prezentace ke stažení

Daniel Ryšávka, senior manažer rozvoje obchodu NRB, vysvětlil, jak financovat veřejnou infrastrukturu návratnou formou podpory včetně spolufinancování dotací a zapojení soukromého sektoru.

2. Možnosti poradenství pro veřejný sektor | prezentace ke stažení

Co může NRB v oblasti poradenství u infrastrukturních projektů nabídnout, vysvětlil Jan Ornst, senior manažer rozvoje obchodu NRB.

3. Služby CzechInvestu v oblasti podpory investičních projektů municipalit | prezentace ke stažení

Agentura CzechInvest svými aktivitami podporuje rozvoj regionálního investičního a podnikatelského prostředí. V oblasti přípravy a realizace investičních projektů poskytuje municipalitám zejména konzultace k možnostem financování (dotační i nedotační nástroje vč. PPP projektů), poradenství při přípravě strategických dokumentů, při budování průmyslových zón a další podnikatelské infrastruktury – to jsou témata přednášky Hany Šindelkové, projektové manažerky podnikatelské lokalizace.

4. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru – Domovy pro seniory | prezentace ke stažení

Jak může vypadat spolupráce soukromého a veřejného sektoru nastínil Tomáš Eckschlager, projektový ředitel společnosti Senlife, která buduje domovy pro seniory z historických budov. Dozvíte se, jak se dá změnit nádherná historická budova v samém srdci města Mělník na zařízení pro seniory a jaké jsou další zajímavé projekty této společnosti. Součástí případové studie bude i ukázání specifik a výhod spolupráce veřejného a soukromého sektoru, včetně výhod pro jednotlivé obce. Nebudou chybět ani zajímavé postřehy z praxe.

5. Jak zvýšit odolnost našich měst vůči dopadům změny klimatu | prezentace ke stažení

Změnu klimatu začínáme pociťovat už i v Česku. Její dopady působí škody na majetku a činí naše města a obyvatele snadněji zranitelnými. Přitom každá vaše investice může být příležitostí, jak zvýšit odolnost města a jak jej udělat příjemnější pro život za každého počasí. Rady a příklady z praxe ukázal Martin Ander, vedoucí programu Adapterra, Nadace Partnerství.

6. Možnosti využití finančních nástrojů v národních dotačních titulech MMR | prezentace ke stažení

Příspěvek Ondřeje Pergla z Ministerstva pro místní rozvoj se zaměřil na téma budoucí podoby národních dotačních titulů MMR, které s očekávaným poklesem alokace dotačních zdrojů Evropské unie budou stále významnější. Ročně se jedná o jednotky miliard korun. Jak je využít co nejefektivněji? Na jaká témata? Jak lze do podpůrných programů MMR zapojit využití finančních nástrojů? Jsou na využívání finančních nástrojů kraje a obce připraveny?

Mladí lidé jsou budoucností Moravskoslezského kraje. Co by jim měl umět nabídnout?

Právě touto otázkou se zabýval workshop v ostravském Centru PANT s názvem Youth for Just Transition | Spravedlivá transformace pro mladé, který se konal ve středu 4. května. Pusťte si jeho celý záznam:

Hlavními prioritami pro udržení mladých obyvatel v kraji jsou

Blíže témata popisuje článek na Euractiv.

Podnikatelská ambulance: Využijte konzultace s MSIC

Využijte možnosti hodinové konzultace se zástupci Moravskoslezského inovačního centra a získejte rychlou radu ohledně vašeho podnikání, zpětnou vazbu nebo doporučení pro další kroky.

Nová služba MSIC, která je momentálně pilotně testována, chce pomoci podnikatelům v Moravskoslezském kraji potýkajícím se s rostoucími cenami, nedostatkem materiálu nebo dopady pandemie Covid-19 a války na Ukrajině.

 • Konzultace jsou nabízeny v pátky od 9 do 10 hodin, vždy pouze pro jednu firmu.
 • Fyzicky v MSIC nebo online.
 • Většina konzultací se věnuje obecným tématům, jednou v měsíci je konzultace zaměřena pouze na oblast HR.
 • Rezervovat termín si můžete na tomto odkazu.
Zdroj fotografie: krakenimages on Unsplash

Prezentace z webináře: Dotační příležitosti z evropských programů pro obce, instituce a NNO

V úterý 10. května pořádala Bruselská linka Moravskoslezského kraje webinář na téma Dotační příležitostí z evropských programů zaměřený na roky 2022-2023, cílící na obce, instituce a neziskové organizace.

Prezentace z webináře si můžete stáhnout na těchto odkazech:

V Ostravě vzniká nový vědeckovýzkumný hub LERCO se špičkovými pracovišti

Projekt LERCO – Life & Environment Research Center Ostrava počítá se vznikem špičkově vybaveného centra, ve kterém bude působit 8 excelentních výzkumných týmů zaměřujících se na pohyb a zdraví, experimentální chirurgii, výzkum terapie nádorových onemocnění nebo biomedicínu a regenerativní medicínu.

LERCO je jedním ze 13 transformačních projektů Moravskoslezského kraje, přehled všech naleznete zde. Transformační plán kraje si můžete prolistovat zde.

Kdo za projektem stojí?

Hlavním autorem projektu je Ostravská univerzita, která spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava, VŠB-TUO, zahraničními výzkumnými organizacemi i komerční sférou.

Vizualizace projektu LERCO, zdroj MS Stavby

Co přinese projekt obyvatelům a kraji?

Zvýšení kvality zdravotní péče i vzdělávání, nová pracovní místa, zvýšení atraktivity a inovačního potenciálu kraje. Součástí projektu bude mimo jiné nové špičkové vědecké centrum pro výzkum terapie nádorových onemocnění se zaměřením na vývoj nových technologií jak v léčbě onkologických pacientů, tak při jejich následné rekonvalescenci (rehabilitace se zapojením virtuální reality a umělé inteligence), což bude následně využitelné v běžné klinické praxi.

V neposlední řadě dojde ke zkrášlení veřejného prostoru. LERCO totiž vzniká na brownfieldu bývalé nemocnice, v plochách areálu Lékařské fakulty na ulici Syllabova v Ostravě-Vítkovicích. Kolem budovy budou vysázeny stromy, keře, přibydou lavičky a chodníky pro pěší. Objekt je součástí postupně obnovovaného areálu komunitního setkávání s parkem, tenisovými kurty nebo skateparkem.

8 vědeckých témat, na která se projekt LERCO zaměří

Jak nová budova reaguje na klimatické cíle?

Budova bude mít téměř nulovou spotřebu energie. Primárním zdrojem vytápění i chlazení bude geotermální energie z hlubinných vrtů získána pomocí tepelných čerpadel. Na fasádách budou stínící prvky osazené fotovoltaickými panely a počítá se také se zelenými střechami.

Nositel projektu: Ostravská univerzita
Celkové náklady: 1,8 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2022-2028

Webinář: Dotační příležitosti z evropských programů 2022-3

Bruselská linka Moravskoslezského kraje pořádá v úterý 10. května webinář k nadnárodním evropským programům, které jsou dostupné českým organizacím.

Webinář je určen především pro municipality, instituce a neziskové organizace z Moravskoslezského kraje.

Prezentující se zaměří zejména na dotační příležitosti v roce 2022-3. Součástí prezentací budou zkušenosti z prvních výzev a příklady úspěšných projektů.

Webinář je bezplatný (hrazen z prostředků Moravskoslezského kraje a partnerů – viz program). Akce proběhne na platformě MS Teams, odkaz vám bude zaslán po registraci.

Program workshopu

09:00 – 09:30 | Erasmus+ (Alžběta Trtková, Dům zahraniční spolupráce)
09:30 – 10:00 | CERV – Občané, práva a hodnoty (Kateřina Hamplová, Úřad Vlády ČR)
10:00 – 10:30 | Kreativní Evropa (Naďa Machková Prajzová, Bruselská linka)
10:30 – 11:00 | Interreg Europe, Interreg Central Europe a Interreg Danube (Pavel Lukeš, MMR)
11:00 – 11:10 | přestávka
11:10 – 11:40 | Další programy pro veřejné a neziskové organizace – LIFE, EU4HEalth + Innovative Medicine Initiative, AMIF, EUI, CCRI, CEI, EIB, DG Regio (Gabriela Kalužová, Bruselská linka)
11:40 – 12:00 | Ukázka žádosti, základní principy, rozdíly oproti českým OP (Gabriela Kalužová, Bruselská linka)

Prezentace z webináře ke stažení

Podpora obcí a měst v MSK 2021+

Aktuální dotační možnosti pro obce a města v Moravskoslezském kraji

Ve středu 27. dubna jsme pořádali webinář pro obce a města Moravskoslezského kraje zaměřený na podporu obcí a měst po roce 2021, kterého se zúčastnilo zhruba 70 účastníků.

Řečníci se zaměřili na

 • podporu obcí ze strany Moravskoslezského kraje,
 • operační program Spravedlivá transformace,
 • přehled operačních programů pro roky 2021-2027,
 • modernizační fond,
 • národní a krajské dotační tituly,
 • hospodářsky a sociálně ohrožená území,
 • program RESTART a přípravu Akčního plánu 5.

Přehled národních dotačních titulů ke stažení v PDF.

Webinář: Spravedlivá transformace pro mladé / Youth for Just Transition

Zveme všechny aktivitní studenty a žáky, mladé lidi a všechny další zájemce na online webinář Moravskoslezského kraje o budoucnosti našeho regionu a životě mladých lidí v něm. Na workshopu představíme strategické projekty kraje, které se připravují z OP Spravedlivá transformace. Hlavním cílem je zapojit do diskuse aktivní mladé lidi z regionu. Úspěšný transformační příběh Moravskoslezského kraje se totiž neobejde bez těch, kteří budou utvářet jeho budoucnost.

Akci pořádáme ve spolupráci s Centrem PANT v rámci Konference o budoucnosti Evropy za účasti eurokomisařky Věry Jourové a hejtmana Moravskoslezského kraje.

Workshop bude probíhat 4. 5. od 17:00 v angličtině, a to online, ale i osobně v Centru PANT. Zaregistrujte se prosím do 2. května přes tento fomulář. Následně zašleme link k připojení a pozveme vybrané osoby na místo.

Successful transformation story of the Moravian-Silesian Region cannot happen without those who will live and shape its future. That is why young people must be involved in the Just transition process. Come discuss the future of our region!

The event takes place on Wednesday, 4 May at 17 pm.

Even type: Hybrid (online + on site for limited numbers of participants in Centrum PANT), please register till Monday, 2 May. After your registration, you will receive the link or invitation for on site participation.

Language: English

The aim of the workshop is to present projects and activities that are being prepared from Just Transition Fund and could make a needed positive change for future generations and to prevent brain drain of young talented people or offer them an attractive place to return to.

Webinář: Podpora obcí a měst 2021+

Pořádáme další ze série webinářů pro obce a města, na kterém zodpovíme

 • Co kraj plánuje pro obce a města z OP Spravedlivá transformace?
 • Jaké zdroje mohou obce a města využít v novém programovém období?
 • Jak kraj plánuje podpořit absorpční kapacitu a přípravu projektů obcí a měst?

Webinář proběhne online. Napište nám na e-mail rskmsk@msk.cz a my vám obratem zašleme link k připojení.

Stáhněte si prezentaci z webináře.

Vesnice roku 2022: Přihlášky podávejte do 29. dubna

Po dvouleté pauze se letos opět koná soutěž Vesnice roku. Hlásit se můžete do 29. dubna, vítězové budou známi v polovině září. Veškeré informace k soutěži naleznete na stránkách Vesniceroku.cz.

A jak to dopadlo v posledním ročníku 2019? V krajském kole se na prvním místě umístila obec Otice, na druhém mistě Žabeň a na třetím Sviadnov.

Držíme palce i do dalšího ročníku!

Nový cyklokoordinátor udělá z Moravskoslezského kraje ráj pro cyklisty

Moravskoslezský kraj podporuje udržitelnou mobilitu. Nově proto zřídil pozici krajského cyklokoordinátora, jehož úkolem bude zlepšovat podmínky pro cyklistické výlety v regionu, vytvořit bezpečnou cyklistickou síť a připravit vznik útulen – jednoduchých odpočívadel pro krátký odpočinek i přenocování.

Do dotačního programu na podporu cykloturistiky vyhradil kraj 15 milionů korun. Obce mohou žádat o příspěvek od 18. dubna.

Veškeré informace naleznete na stánkách Moravskoslezského kraje.

Co dalšího kraj plánuje v oblasti udržitelné mobility? Nahlédněte do Strategie rozvoje MSK 2019-2027.

Ukázka, jak by mohly vypadat cykloútulny v Moravskoslezském kraji

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na Černé louce

Na Černé louce nyní funguje namísto očkovacího centra Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Pomůže se zajištěním ubytování, vyřízením povolení k pobytu i informacemi o sociálních dávkách. Více informací v letáku v češtině i ukrajinštině. Děkujeme za sdílení.

Zapojte se do rozvoje kraje, zašlete nám svůj projektový záměr

Plánujete projekt na území Moravskoslezského kraje? Pošlete svůj záměr do krajské databáze.

Projekty v databázi získají hned 3 výhody:

 • Projekty budou bodově zvýhodněny v rámci vybraných krajských dotačních titulů.
 • Získáte informace o možnostech financování projektu.
 • Váš projekt přeneseme i do národní databáze, odpadne vám tím administrativa spojená s přihlašováním do této databáze.

Do krajské databáze se přihlásíte snadno, stačí kliknout na „Chci získat přístup“ a zadat emailovou adresu a heslo, které si stanovíte sami.

V případě jakýchkoliv dotazů či technických potíží s přístupem do databáze se neváhejte obrátit na pracovníky oddělení strategického plánování, viz kontakty níže pod článkem.

Nositelem projektu může být kdokoli, např. obec, podnikatel nebo nezisková organizace. Důležité není ani téma nebo rozsah projektu. Zásadní je umět popsat, čím se projekt zabývá, a stanovit alespoň rámcový rozpočet.

Centrum veřejných energetiků

Nositel projektu: Moravskoslezské energetické centrum
Celkové náklady: 200 mil. Kč

Přípravná fáze: 2022
Realizační fáze: 2023-2028

Centrum veřejných energetiků bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města, obce, malé a střední podniky s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR. CVE přispěje k transformaci aktivní komunikací s cílovými skupinami z MSK v oblasti energetického managementu, projednáváním předložených návrhů klientů o optimálních energetických opatření pro objekty s kombinací různých technologií, poradenstvím v oblasti využívání finančních nástrojů, sledováním trendů, inovací a jejich implementací do praxe, osvětou ke zvyšování povědomí o nutnosti transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu ŽP a klimatu. Bez systematické pomoci odborníků v území není možné nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice.

TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ

Nositel projektu: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Celkové náklady: 500 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2022
Realizační fáze: 2022-2028

KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z ohrožených profesí na nové kvalitnější uplatnění v rámci či mimo stávající odvětví. Do konce roku 2026 bude podpořeno 5 000 osob. Potřebné kompetence profesí změnami dotčených odvětví budou definovány a průběžně aktualizovány ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Projekt vytváří komplexní, udržitelný systém služeb zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě znalostí specifických potřeb regionu.

POHO Park

Nositel projektu: Sdružení pro POHO pak
Celkové náklady: 503 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2023-2025
Zahájení provozu: 2026

Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum Pohornické krajiny, tzv. kampus. Ten nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu (široká a odborná veřejnost), ale také pro návštěvníky přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou (provoz i výstavba). Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelnosti a podnikání.

CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě
Celkové náklady: 620 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2024-2027

Slezská univerzita v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání. Vybudováním centra CEPIS dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci MSK. Propojení s úspěšnou platformou Bussines Gate dojde k prohloubení integrace do ekosystému podpory podnikání a inovací v Karviné i v celém MSK. Mezi hlavní přínosy pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, připravenosti na trh práce, vytvoření prac. míst, kultivace veřejného prostoru a trend zelených budov.

PODOLUPARK Karviná

Nositel projektu: PDI a.s.
Celkové náklady: 7,6 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2022-2027

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku. Cílem projektu je zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti, dekarbonizace průmyslu a dopravy, zvyšování zaměstnanosti a tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v regionu Karvinska. PODOLUPARK Karviná zároveň rozvíjí spolupráci ve výzkumu a vývoji, transferu technologií a znalostí a posiluje tak vznik a rozvoj firem. Moderní průmyslový park vznikne na nevyužitém brownfieldu, tudíž přispěje k revitalizaci lokality, posílení přírodních prvků a přispěje k adaptaci na změnu klimatu. Posílí environmentální standardy podniků a celkově přispěje k zatraktivnění regionu a přilákání nových obyvatel.

EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě
Celkové náklady: 2,4 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2024

Realizační fáze: 2024-2027

Cílem projektu je podpora obnovy průmyslově poškozené krajiny na území určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu původních druhů flóry a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pro tyto účely bude vybudována unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura, jejíž jádro tvoří univerzitní ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro výzkumné účely, ale také jako prostor pro environmentální výchovu zaměřenou na vzájemnost lidí a rostlin. Vznikne tak „živá laboratoř“, ve které se bude za účasti nejen odborníků, ale také návštěvníků, zkoumána a vytvářena změna z průmyslově poškozené krajiny na území s udržitelným přírodním, výzkumným, vzdělávacím, kulturním a turistickým využitím.