Chci získat dotaci

3 otázky: Zdravější a soudržnější kraj

Jak vidí rozvoj kraje vedoucí odboru sociálních věcí Daniel Rychlik? Co by se mělo změnit v oblasti zdravotní a sociální péče? Tři otázky pokládáme tentokrát garantům pracovních skupin.

Co podle Vás v kraji opravdu dobře funguje a málo se o tom ví?

V kraji se podařilo zrušit velké neosobní ústavní služby pro lidi s postižením, kde byli nuceni žít v pokojích po 20 lidech, 80 trvale žijících lidí zde sdílelo pouhé 3 toalety. Místo toho teď poskytujeme služby v malých domcích, kde lidé bydlí a žijí v běžných domácnostech a vedou tak normální život, jak jim jen zdravotní stav umožňuje. I díky jedinečné krajské kampani www.DejmeDetemRodinu.cz se ročně podaří umístit stovku dětí do rodin místo do ústavů. V našem kraji žije absolutně i relativně nejvíce pěstounských rodin v rámci celé ČR.

Co byste považoval za největší úspěch kraje v roce 2027?

Kdyby se podařilo ještě více přesvědčit všechny lidi v kraji, že máme všichni stejná práva. Bez ohledu na to, zda jsme zdraví nebo máme nějaký handicap, všichni chceme být svobodní, žít své životy podle sebe, v radosti a akceptováni svým okolím. Ono transformovat budovy je sice náročné a drahé, ale měnit lidské myšlení je ještě mnohem těžší.

Jaké nejzajímavější konkrétní projekty by podle Vás nejvíce prospěly kraji?

Vybudovat podpůrnou síť služeb pro osoby s duševním onemocněním. Jim se bude žít lépe a kvalitněji, ostatním s větším pocitem bezpečí.

Připravila Eliška Olšáková

Kdo je Daniel Rychlik?

Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pracuje na rozvoji sociální pomoci v oblasti sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb. Věnoval se rozvoji občanského poradenství jakožto nového institutu podpory práv lidí v České republice.

Kontakty