Chci získat dotaci

3 otázky: Vzdělanější a zaměstnanější kraj

Kariérní poradenství, spolupráce škol se zaměstnavateli, dostatek informací o celoživotním vzdělávání. Tímto směrem se snaží rozvíjet služby pro obyvatele kraje garant skupiny Vzdělanější a zaměstnanější kraj Martin Navrátil, ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Co podle Vás v kraji opravdu dobře funguje a málo se o tom ví?

Pilotní projekt zaměřený na spolupráci firem a škol, který pomohl definovat a řešit mnoho praktických problémů a stanovit metodiku. Projekt se stal východiskem pro přípravu nového zákona o odborném vzdělávání. Připravili jsme také řadu analytických podkladů, které jsou pro kraj důležité při rozhodování, které zaměstnavatele podpořit a do čeho investovat.

Co byste považoval za největší úspěch kraje v roce 2027?

Doufám, že bude v kraji v roce 2027 fungovat síť kariérového a profesního poradenství, dostupná od Osoblahy po Jablunkov. Obyvatelům kraje pomůže zorientovat se ve svých dovednostech, v možnostech vzdělávání a profesního uplatnění. Díky ní dosáhnou svých profesních, ale i životních cílů mnohem přímočařeji, bez bloudění a zdolávání zbytečných bariér z neinformovanosti.

Jaké nejzajímavější konkrétní projekty by podle Vás nejvíce prospěly kraji?

Připravuje se například Technologicko-podnikatelská akademie, ale ať nehovořím pouze za svoji oblast, věřím, že by kraji velmi prospělo, kdyby byl propojenější, a to jak digitálně, tak fyzickou infrastrukturou. My k tomu chceme přispět neviditelnou infrastrukturou služeb.

Připravila Eliška Olšáková

Kdo je Martin Navrátil?

Ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Zabývá se rozvojem kariérového poradenství a problematikou trhu práce v Moravskoslezském kraji. V minulosti pracoval také na Úřadu vlády ČR na odboru pro sociální začleňování, kde se věnoval vyjednávání s obcemi, strategickému plánování, přípravě a realizaci projektů.

Kontakty