Chci získat dotaci

3 otázky: vývoj a budoucnost životního prostředí a zemědělství

Ptáme se těch nejpovolanějších na úrovni Moravskoslezského kraje, jak vnímají vývoj a jak vidí budoucnost ve vybraných oblastech. Tady jsou tři krátké odpovědi Jarmily Uvírové, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství.  

Co považujete ve své oblasti za nejvíce pozitivní změnu v posledních letech?  

Pozitivně vnímám ekologizaci průmyslu. Nové technologie odprášení změnily poměr vyprodukovaných tuhých znečišťujících látek, takže většinu již dnes emitují domácí kotle na pevná paliva a případně doprava. 

Kam chcete, aby se kraj ve vaší oblasti nejvíce posunul do roku 2027?  

Děláme vše pro kompletní výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech. Chceme vytvořit funkční systém nakládání s komunálním odpadem a ukončit jeho skládkování. Důležitá je také sanace starých ekologických zátěží a využití brownfields.

Které 2 až 3 projekty považujete za stěžejní?  

Z projektů musím zmínit kotlíkové dotace nebo vybudování zařízení na materiálové a energetické využití komunálních odpadů. V oblasti zemědělství musíme řešit kalamitu jmelí v našem kraji. 

Kontakty