Chci získat dotaci

3 otázky: Vývoj a budoucnost sociálních služeb

Zeptali jsme se náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila, jak vnímá vývoj a jak vidí budoucnost v oblasti sociálních služeb a péče. Tady jsou tři jednoduché otázky a tři krátké odpovědi. 

Co považujete ve své oblasti za nejvíce pozitivní změnu v posledních letech? 

Je velmi pozitivní, že se podařilo vytvořit podmínky pro plnohodnotný život lidí, kteří dříve z různých důvodů museli žít doslova v ústavních podmínkách bez respektu k jejich individuálním potřebám. Nyní už mohou žít v samostatných domácnostech jako každý z nás – jak potřebují, s podporou, která je tomu určena. 

Kam chcete, aby se kraj ve Vaší oblasti do roku 2027 nejvíce posunul? 

Chceme naplňovat motto, že náš kraj je místem pro všechny. To znamená zajistit všem občanům, ať už jde o lidi s jakýmkoliv hendikepem nebo o lidi tzv. bez omezení, aby v kraji měli takové podmínky, které jim naplno umožní využívat svůj potenciál a žít svůj život kvalitně. Rád bych, aby byl kraj vnímán jako místo, kde části společnosti nebo komunity vedle sebe žijí ve vzájemném respektu a s ohledem na své individuální potřeby.  

Které 2 až 3 projekty považujete za stěžejní? 

Intenzivně se věnujeme problematice navyšování kapacit pobytových služeb pro seniory v kraji, konkrétně chystáme navýšení těchto kapacit v Kopřivnici, Petřvaldu a Karviné. Dále chystáme aktivity na podporu osob, které tím, že pečují o své blízké, jim umožňují žít dále v prostředí jejich domovů. V neposlední řadě se věnujeme také problematice přechodu od institucionální péče do podmínek běžného života u osob s duševním onemocněním. 

Kontakty