Chci získat dotaci

3 otázky: Vývoj a budoucnost regionálního rozvoje a cestovního ruchu

V čem vnímá největší posun kraje v posledních letech a jak vidí jeho budoucnost náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška? Tři odpovědi na tři otázky. 

Co považujete ve své oblasti za nejvíce pozitivní změnu v posledních letech? 

Velmi pozitivně vnímám fungování Moravskoslezského inovačního centra a rekordní návštěvnost kraje za poslední roky.  

Kam chcete, aby se kraj ve Vaší oblasti nejvíce posunul do roku 2027? 

Věřím, že díky #hrajemskrajem se změní image regionu a náš kraj se stane celkově atraktivnější pro obyvatele, a tím se zastaví odliv lidí z regionu.  

Které 2 až 3 projekty považujete za stěžejní? 

Stěžejní je myslím další rozvoj podnikatelského inovačního prostředí a dále rozvoj turistických oblastí jako jsou Beskydy, Jeseníky a Slezská Harta. Kromě toho běží velké projekty, jako je pohornická krajina, RE:START nebo výstavba nové fakulty Ostravské univerzity. 

Kontakty