Chci získat dotaci

3 otázky: vývoj a budoucnost kultury a památkové péče

Jak se kraj vyvíjí a kam směřuje podle těch, kteří jsou za jeho rozvoj zodpovědní? O změnách a budoucnosti v oblasti kultury hovoří náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Co považujete ve své oblasti za nejvíce pozitivní změnu v posledních letech? 

Kultura se stala jedním ze základních stavebních kamenů pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Vytvořila se účinná podpora kultury a podmínky pro zvýšení kulturního potenciálu kraje zajištěním meziročního nárůstu financí o 10 %. Doceňuje se role ochrany kulturního dědictví a s tím souvisejících investic do kulturní infrastruktury kraje.

Kam chcete, aby se kraj ve Vaší oblasti nejvíce posunul do roku 2027? 

Mým přáním je, aby náš kraj žil bohatým kulturním životem, aby rozvíjel a podporoval kulturní instituce, tvůrce, kreativní odvětví a bezpochyby talenty. Chci, aby si kraj zachoval svou jinakost a výjimečnost – KULTovní kulturu. Vidím kraj v roli přirozeného magnetu pro kreativce, umělecky zaměřené studenty, talenty, dirigenty, kapely a další, kteří tady budou chtít dělat kvalitní kulturu.

Které 2 až 3 projekty považujete za stěžejní? 

Prioritou je postavit novou vědeckou knihovnu – realizovat projekt Černé kostky. Taky přístavba Galerie výtvarného umění je stavbou, která kulturu v kraji posune na špici. Jako důležitý vnímám projekt, který má pracovní název „Muzea MSK – TOP 100“, jehož cílem je využít potenciál kulturních institucí kraje. Chceme se zaměřit na prezentaci toho nejhodnotnějšího, co nabízí kulturní dědictví, o které kraj pečuje.

Kontakty