Chci získat dotaci

3 otázky: Vývoj a budoucnost investic a financí

Tři jednoduché otázky, tři krátké odpovědi. Ptáme se těch, kteří na úrovni kraje zodpovídají za rozvojová témata. Jak vidí vývoj a budoucnost náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania?

Co považujete ve své oblasti za nejvíce pozitivní změnu v posledních letech?

Považuji za úspěch, že se podařilo stabilizovat krajský rozpočet a také snížit zadluženost kraje. Zodpovědný přístup vedení kraje při přípravě rozpočtů se projevil i v lepším mezinárodním hodnocení regionu. Díky chytrým investicím vzrostla od roku 2000 hodnota krajského majetku o dvojnásobek.

Kam chcete, aby se kraj ve Vaší oblasti nejvíce posunul do roku 2027?

Přál bych si, aby se dále modernizoval a opravoval majetek kraje a jeho příspěvkových organizací. Výstavba strategických objektů by přispěla k dalšímu krajskému rozvoji.

Které projekty považujete za stěžejní?

Snažíme se o změnu přerozdělování finančních prostředků pro jednotlivé kraje. Zákon o rozpočtovém určení daní se totiž už 14 let nezměnil a vůči velmi lidnatému Moravskoslezskému kraji je nespravedlivý. Chtěl bych, aby byly kraje odměňovány na základě své výkonnosti.

Kontakty