Chci získat dotaci

3 otázky: Podnikavější a inovativnější kraj

Pavel Csank je při tvorbě strategie rozvoje kraje garantem pracovní skupiny Podnikavější a inovativnější kraj. Také on nám odpověděl na tři jednoduché otázky, jak vidí vývoj a budoucnost kraje.

Co podle Vás v kraji opravdu dobře funguje a málo se o tom ví?

Přistěhoval jsem se do Ostravy po letech strávených v Praze a Brně. Při srovnání tří největších měst v naší zemi mě vždy zaujme specifická místní atmosféra. Velmi oceňuji, jak se zde mísí energie nových příležitostí s dědictvím minulosti. Člověku to dává širší úhel pohledu. Kontrasty, protichůdné zájmy a názory jsou vždy zdrojem inspirace. Líbí se mi osobitá energie a přímočarost mnoha místních podnikatelů napříč krajem, s nimiž se při své práci potkávám.

Co byste považoval za největší úspěch kraje v roce 2027?

Přál bych si, aby místní mladá a střední generace v sobě objevila podnikatelského ducha a skrze vlastní podnikání plně využila potenciál tohoto regionu. Ostravsko je počtem obyvatel druhá nejvýznamnější aglomerace v zemi. Nicméně, v důsledku historického vývoje ekonomiky, náš kraj patří mezi regiony s nejnižším počtem podnikatelů na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel.

Jaké nejzajímavější konkrétní projekty by podle Vás nejvíce prospěly kraji?

Kolegové z technické univerzity mi před dvěma lety představili slovní spojení „TechArena Poruba“. Již tehdy mě to zaujalo. Po dvou letech diskusí s osobnostmi místního podnikatelského, politického i akademického života jsme se v MSIC pokusili z tohoto spojení udělat značku pro chytrou městskou čtvrť. Sousedství technologického parku s univerzitou a fakultní nemocnicí dává skvělou příležitost, jak vytvořit unikátní prostředí pro demonstraci a testování nových technologií v podmínkách reálného města.

Připravila: Eliška Olšáková

Kdo je Pavel Csank?

Ředitel Moravskoslezského inovačního centra, které podporuje rozvoj místního podnikatelského prostředí a připravuje novou regionální inovační strategii pro Moravskoslezský kraj. Má zkušenosti jako ekonomický analytik a konzultant. Navrhoval a aplikoval nástroje podpory podnikání a inovací v Česku i v zahraničí.

Kontakty